Fotografia de: Metodologia i Avaluació | Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i Avaluació
Propera convocatòria: Octubre 2021

Metodologia i Avaluació

Metodologia

La realització dels mòduls es desenvoluparà mitjançant la metodologia de l’educació a distància. Amb aquest tipus de formació es pretén que l'alumnat sigui el protagonista de la seva formació, amb horaris totalment flexibles i adaptant els coneixements a les necessitats de l'alumnat, és especialment interessant pels professionals.

L’estudiant disposarà del recolzament d’un tutor i d’experts en els continguts, i mitjançant el campus virtual podrà desenvolupar el seu aprenentatge de forma tutelada i autònoma, quan les eines i el plantejament ho requereixi.

Els mòduls són impartits per a un equip de professors i professionals en actiu de l’àmbit del vi, així com coordinadors responsables dels mòduls, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un seguiment i aprofitament òptim del curs.

Avaluació

L’avaluació del mòdul es fonamenta en tres recursos:

  1. Les activitats bàsiques de comprensió. Aquestes es proposen al llarg del mòdul i són activitats amb diferent nivell de dificultat i format que asseguren la comprensió del corpus teòric i l’adquisició dels coneixements necessaris. Aquestes activitats permeten la identificació i comprensió dels continguts. La majoria són de resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades pel docent-tutor de cada mòdul. Es compta també amb activitats de preguntes de resposta alternativa en format d’autotest i que són realitzades per l’alumnat.

  2. Les activitats d’aprofundiment són activitats d’anàlisi i reflexió en que l’alumnat posa de manifest l’aprenantatge i la correcta interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul. Comporten una resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades sempre pel docent i tutor.

  3. Els debats plantejats a l’espai fòrum són de caràcter obligatori. La participació a aquests debats facilita la interacció entre l’alumnat i la resta de participants al campus virtual, com són els professionals experts i els docents.

L’avaluació d’aquest curs permet, per una banda, que la teoria i gran part de les activitats es realitzin de forma virtual, utilitzant les eines digitals més innovadores i contant amb el recolzament i el seguiment expert dels nostres docents de forma  individual i personalitzada. Per altra banda, la part presencial, que es realitza de forma intensiva en les modernes instal·lacions del CETT a Barcelona, permet consolidar els coneixements adquirits anteriorment. Per assegurar l’adquisició d’aquests coneixements, competències i habilitats, en els mòduls presencials s’avaluarà també la part teòrica realitzada als mòduls online cursats anteriorment a distancia.