Fotografia de: Requisits d'accés i titulació | Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Oferta acadèmica > Curs d'Iniciació a la Sommelieria >
Requisits d'accés i titulació
Propera convocatòria: Octubre 2021

Requisits d'accés i titulació

Requisits

Experiència en el sector

No és necessària titulació universitària prèvia

Adjuntar la següent documentació al moment d’omplir la sol·licitud d’admissió:

  • Dades personals i acadèmiques

  • Currículum Vitae

  • Titulació universitària (si escau)

  • Carta de motivació

Pagament de l'import de la reserva de plaça

Entrevista amb el director/a del curs

Notificació d'admissió, indicant el procediment a seguir per a la matriculació

En el procés de selecció es té en compte l'experiència en el sector de la restauració o en el sector vitivinícola, així com el vincle professional amb el món del vi. En el cas de no tenir aquesta experiència, des de coordinació acadèmica es recomana la realització prèvia de cursos relacionats amb el tast de vins i el seu servei per tal que comenceu a familiaritzar-vos amb el procés de tast i la tecnologia de servei.

Una vegada superat el programa, l'alumne rebrà la següent titulació:

  • Certificat d’Extensió Universitària.