Desenvolupament de les competències i habilitats per al creixement professional

In
Modalitat: Presencial
Durada: 3 o 4 setmanes (4/10 ECTS) (Summer School)
Propera convocatòria: 06/07/2020
Idiomes: Castellà, Anglès

Assignatures


Lideratge, Comunicació i Negociació: L’ABC del Desenvolupament Personal i Professional

Lideratge i Treball en Equip

Comunicació i Negociació d'Èxit


La Consciència Personal i la Capacitat d’Adaptació: Claus per la Integració a un Context Professional

Consciència Intercultural

Intel·ligència Emocional

Prevenció de l'Estrès i Gestió de Conflictes


PROJECTE FINAL (OPCIÓ 4 SETMANES)


LIDERATGE, COMUNICACIÓ I NEGOCIACIÓ: L’ABC DEL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

Objectius:

 • Identificar el rol del líder a una organització.
 • Conèixer els avantatges i desavantatges dels diferents estils de lideratge.
 • Exercir i elegir l'estil de lideratge més adequat.
 • Adquirir habilitats pràctiques de delegació.
 • Millorar el treball en equip i saber com es pot optimitzar la col·laboració.

Continguts:

 • Lideratge, motivació i acompliment.
 • Estratègies, tècniques i eines per al desenvolupament personal.
 • Com ens relacionem amb nosaltres mateixos: auto-descobriment, auto-control, auto-motivació.
 • La importància del treball en equip: rols i situacions.
 • Claus per als equips d'alt rendiment.
 • Taller de lideratge i treball en equip: estils de lideratge, jocs d'agilitat mental, DISC i rols d'equips. Improvisació teatral i pràctica del treball en equip: negociació, resolució de conflictes, comunicació d’impacte.

COMUNICACIÓ Y NEGOCIACIÓ D'ÈXIT

Objectius:

 • Conèixer els aspectes bàsics d'un procés de comunicació d'èxit.
 • Familiaritzar-se amb diferents estils de comunicació.
 • Entendre la importància de tots els estils de comunicació, inclosa la no-verbal.
 • Aprendre tècniques que garanteixin una comunicació efectiva, com l'escolta atenta, saber preguntar, dóna retroalimentació adient.
 • Conèixer el procés de negociació i posar en pràctica els diferents estils de negociació.
 • Aprendre a identificar i preveure les barreres de comunicació més comunes.

Continguts:

 • Comunicació eficaç: la importància de la comunicació verbal i no verbal.
 • Eines de comunicació per les relacions interpersonals, la capacitat d'influència, la socialització.
 • La negociació i les seves fases.
 • Estratègies, tècniques i eines de negociació.
 • Barreres comunes per a una comunicació d’èxit.
 • Taller de comunicació i negociació d'èxit.

LA CONSCIÈNCIA PERSONAL I LA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ: CLAUS PER LA INTEGRACIÓ A UN CONTEXT PROFESSIONAL

CONSCIÈNCIA INTERCULTURAL

Objectius:

 • Entendre les diferències culturals essencials en referència a la comunicació, el comportament i la manera de treballar.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació interculturals.
 • Adquirir vàries estratègies per a treballar de manera efectiva a un entorn multicultural.

Continguts:

 • Competències claus per a una comunicació transcultural.
 • El perill de l’ús excessiu dels estereotips.
 • Fer negocis a un ambient multicultural.
 • Estratègies per a treballar eficaçment a un ambient multicultural.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Objectius:

 • Aprendre a identificar correctament les emocions i sentiments propis.
 • Saber interpretar les emocions i sentiments dels qui ens envolten.
 • Adquirir estratègies per a controlar emocions impulsives i prevenir el conflicte així com altres emocions negatives.
 • Millorar l'autogestió i les relacions inter-personals.

Continguts:

 • Que són les emocions: són bones o dolentes?
 • Intel·ligència emocional: definició i significat.
 • Competències socials: empatia, comunicació, assertivitat.
 • Competències afectives: com gestionar les emocions, la consciència emocional i la comprensió.
 • Eines i tècniques per a desenvolupar la intel·ligència emocional.
 • Consciència d'un mateix, autogestió, consciència social, gestió de relacions.
 • Taller sobre el control de les emocions.

PREVENCIÓ DE L’ESTRÈS I GESTIÓ DE CONFLICTES

Objectius:

 • Aprendre a identificar els motius que provoquen una situació i atmosfera estressant.
 • Aprendre a controlar el sentiment d'estrès.
 • Conèixer diferents maneres i adquirir habilitats pràctiques de gestió de l'estrès.
 • Animar als participants a enfrontar els canvis sense por en conceptualitzar-los.

Continguts:

 • Els fonaments de la tutoria al lloc de treball.
 • Canviaments al lloc de treball – positius, productius i inevitables.
 • Gestió del canvi i adaptabilitat: conceptualitzar el canvi i trobar formes d’adaptació.

Exemples de visites professionals:

 1. Habitación 73

ASSIGNATURES