Fotografia de: Pla d'Estudis | Desenvolupament de les competències i habilitats per al creixement professional

Universitat de Barcelona
Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

 

ASSIGNATURES

LIDERATGE, COMUNICACIÓ I NEGOCIACIÓ: L’ABC DEL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL

LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP

 • Lideratge, motivació i acompliment.
 • Estratègies, tècniques i eines per al desenvolupament personal.
 • Com ens relacionem amb nosaltres mateixos: auto-descobriment, auto-control, auto-motivació.
 • La importància del treball en equip: rols i situacions.
 • Claus per als equips d'alt rendiment.
 • Taller de lideratge i treball en equip: estils de lideratge, jocs d'agilitat mental, DISC i rols d'equips. Improvisació teatral i pràctica del treball en equip: negociació, resolució de conflictes, comunicació d’impacte.

COMUNICACIÓ Y NEGOCIACIÓ D'ÈXIT

 • Comunicació eficaç: la importància de la comunicació verbal i no verbal.
 • Eines de comunicació per les relacions interpersonals, la capacitat d'influència, la socialització.
 • La negociació i les seves fases.
 • Estratègies, tècniques i eines de negociació.
 • Barreres comunes per a una comunicació d’èxit.
 • Taller de comunicació i negociació d'èxit.

LA CONSCIÈNCIA PERSONAL I LA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ: CLAUS PER LA INTEGRACIÓ A UN CONTEXT PROFESSIONAL

CONSCIÈNCIA INTERCULTURAL

 • Competències claus per a una comunicació transcultural.
 • El perill de l’ús excessiu dels estereotips.
 • Fer negocis a un ambient multicultural.
 • Estratègies per a treballar eficaçment a un ambient multicultural.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 • Que són les emocions: són bones o dolentes?
 • Intel·ligència emocional: definició i significat.
 • Competències socials: empatia, comunicació, assertivitat.
 • Competències afectives: com gestionar les emocions, la consciència emocional i la comprensió.
 • Eines i tècniques per a desenvolupar la intel·ligència emocional.
 • Consciència d'un mateix, autogestió, consciència social, gestió de relacions.
 • Taller sobre el control de les emocions.

PREVENCIÓ DE L’ESTRÈS I GESTIÓ DE CONFLICTES

 • Els fonaments de la tutoria al lloc de treball.
 • Canviaments al lloc de treball – positius, productius i inevitables.
 • Gestió del canvi i adaptabilitat: conceptualitzar el canvi i trobar formes d’adaptació.
Metodologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%