Fotografia de: Metodologia i avaluació | Direcció d'esdeveniments
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

Metodologia i avaluació

Metodologia

El model d'aprenentatge utilitzat està dissenyat per facilitar que els alumnes adquireixin les competències i aptituds a través del qual està basat el contingut i l'estructura del programa.

La participació permanent de l'alumne a les classes, l'incentiu constant mitjançant exercicis reflexius i desenvolupament de casos pràctics, proporciona als participants les capacitats necessàries per al seu èxit professional en aquest camp.

El màster es configura en diferents mòduls temàtics, desenvolupats mitjançant sessions de treball presencials, de caràcter teòric-pràctic, relacionades amb la temàtica corresponent. A més, la participació de professionals d'empreses líders i institucions nacionals i estrangeres aporten a l'alumne punts de vista amplis i enriquits que el conduiran a un coneixement integral del sector.

Programa de gestió de l'experiència i pràcticum

Dinàmiques de grup en les quals, totes les habilitats i competències de gestió més necessàries per als perfils de directius són examinades per especialistes i psicòlegs a fi de diagnosticar i desenvolupar les responsabilitats del programa.

Els alumnes posen en pràctica el coneixement adquirit, mentre que realitzen canvis positius en el seu comportament i actitud, especialment promovent la iniciativa i el treball en equip.

Avaluació

L'avaluació de l'aprenentatge es realitza a partir del seguiment continuat de l'alumne per part del professorat i la direcció del curs, i la resolució de proves escrites i elaboració de treballs, segons els requeriments de la matèria tractada.