Fotografia de: A qui va dirigit | Direcció d'esdeveniments
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
A qui va dirigit
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

A qui va dirigit

  • Llicenciats universitaris en Econòmiques, Administració d'Empreses, Màrqueting, Comunicació, Gestió d'Esports i/o d'Oci.
  • Llicenciats en altres àrees amb un mínim d'experiència professional en el sector turístic i/o empresarial.
  • Professionals del Turisme que desitgin desenvolupar projectes i/o realçar el seu actual negoci enfocant-se en la gestió d'esdeveniments.
  • Altres perfils professionals: subjectes a l'aprovació del director del màster.
Titulacions Complements de formació
Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques No es requereixen complements
Grau en Turisme .
Diplomatura en Ciències Empresarials .
Llicenciatura / Grau en Economia .
Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses .
Llicenciatura / Grau en Investigació i Tècniques de Mercat .
*** ***
Llicenciat / Grau en RRPP i comunicació i similars Es requereixen els complements de formació
Llicenciatura / Grau en Humanitats .
Llicenciat / Grau en Geografia .
Qualsevol altra llicenciatura/grau .

Els complements de formació es cursaran en format online coincidint amb la data d'inici del màster.