Direcció d'Esdeveniments Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

A qui va dirigit

A qui va dirigit

 • Llicenciats universitaris en Econòmiques, Administració d'Empreses, Màrqueting, Comunicació, Gestió d'esports i/o d'oci.
 • Llicenciats en altres àrees amb un mínim d'experiència professional en el sector turístic i/o empresarial.
 • Professionals del Turisme que desitgin desenvolupar projectes i/o realçar el seu actual negoci enfocant-se en la gestió d'esdeveniments.
 • Altres perfils professionals: subjectes a l'aprovació del director del màster.

TITULACIÓ

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

 • Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques

No es requereixen complements

 • Grau en Turisme

 • Diplomatura en Ciències Empresarials

 • Llicenciatura / grau en Economia

 • Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses

 • Llicenciatura / grau en Investigació i Tècniques de Mercat

 • Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars

Es requereixen els complements definits; assignatura pertanyent al Grau en Turisme de l'EUHT CETT-UB.

 • Llicenciatura / grau en Humanitats

 • Llicenciat/grau en Geografia

 • Qualsevol altra llicenciatura/grau