Direcció d'Esdeveniments Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Introducció

El sector d’esdeveniments, ha sigut en els últims anys, un dels sectors que més han contribuit en el desenvolupament i en la projecció de la indústria turística. Es troba en constant canvi, no només degut a la diversitat dels diferents tipus d’esdeveniments, sinó també, per la seva creixent complexitat, la seva escala global i el seu impacte en totes les estratègies de màrqueting.

Empreses de molts diferents sectors són conscients de l’enorme potèncial de la indústria d’esdeveniments i conseqüentment estan utilitzant-la de manera molt creixent com a nova eina de promoció i com a clau per a la construcció de la seva marca de reconeixement.

L’impacte d’aquests nous contextes, així mateix, obliga el sector d’esdeveniments a transformar-se continuament per tal de mantenir-se competitiva i evolucionar en línea amb les noves tendències.