Events Management (English version) Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Propera convocatòria: 15/09/2020
Idiomes: Anglès
Import des de: 6170 €

Programa

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster

Direcció de Màrqueting (9 ECTS)

 • El Mercat MICE
 • Esdeveniments com a Eina de Comunicació i Màrqueting.
 • Brand Management.
 • Estratègies de Màrqueting Digitals i Offline.
 • Màrqueting de Destinacions.
 • Customer Experience.
 • Màrqueting Sensorial, Experiencial i Emocional.

Direcció econòmica i financera (3 ECTS)

 • Anàlisi Patrimonial i Financer.
 • Anàlisi Econòmic.
 • Avaluació de Projectes d'Inversió.
 • Pressupostos.

Direcció estratègica (6 ECTS)

 • Procés de Decisió.
 • Nivells, Anàlisi i Determinació de l'Estratègia.
 • El Turisme de Negocis i Reunions en l'Estratègia Empresarial.
 • Strategic meeting management (SMM).

Assignatures d'especialitat del màster

Gestió de l’Experiència (3 ECTS)

 • Meeting Architecture & Design.
 • Tendències i Nous Públics.
 • Engagement i Millora de l’Experiència.
 • Co-creació en Esdeveniments.
 • Design Canvas.
 • Metodologia ROI.

Direcció d’Operacions: Organització i Planificació (6 ECTS)

 • Planificació d’Esdeveniments.
 • Esdeveniments Corporatius.
 • Briefing, Disseny d’Espais, Producció Tècnica i Regiduria, Interpretació de Plànols i Pressupostos.
 • Planificació d'Esdeveniments Associatius.
 • Gestió de projectes Internacionals.
 • Esdeveniments Sostenibles.

Direcció d’Operacions: Logística i Control (6 ECTS)

 • Esdeveniments Firals: Conceptes Bàsics d’Operacions.
 • Palaus de Congresos: Espais i Agenda.
 • Indicadors de Realització i Mesures de Control.
 • Esdeveniments en el Sector Hoteler.
 • Negociacions, Proveïdors i Serveis.
 • Nous Espais per a Esdeveniments.
 • Prevenció de Riscos i Gestió de Crisis.
 • Sourcing & Procurement.

Gestió d’Alt Rendiment d’Equips (3 ECTS)

 • Gestió de Recursos Humans.
 • Lideratge i Ètica.
 • Gestió de Competències Personals i Professionals.
 • Habilitats Comunicatives.
 • Intel·ligència Emocional i Coaching.
 • Negociació persuasiva i PNL.

Direcció d’Esdeveniments Especials (3 ECTS)

 • Gestió de Macro Esdeveniments.
 • Accions de Comunicació i Relacions Públiques.
 • Gestó dels Esdeveniments Esportius.
 • Viabilitat i Candidatura: Pla Director.
 • Gestió d'Esdeveniments Musicals.

Metodologia d'Investigació de Mercats (6 ECTS)

 • Plantejament de la Investigació de Mercats.
 • Metodologies i Tècniques d'Investigació de Mercats.
 • Anàlisi Quantitativa i Qualitativa.

Pràcticum

Treball Final de Màster (15 ECTS) L'alumne només ha de realitzar una d'aquestes dues assignatures

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Màrqueting Estratègic i Operatiu (6 ECTS).
 • Gestió Econòmica-Financera en les Empreses Turístiques (6 ECTS).

Total complements: 12 ECTS.