Fotografia de: Gestió d'esdeveniments | Gestió d'esdeveniments

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Gestió d'esdeveniments

Gestió d'esdeveniments

 

Últimament la indústria dels esdeveniments ha canviat considerablement, no solament diversificant la seva tipologia sinó també atesa a la creixent complexitat dels esdeveniments i el seu impacte sobre les estratègies de màrqueting. En aquest context, les empreses utilitzen els esdeveniments com a una eina promocional i com una de les claus per construir consciència de marca. El programa persegueix l'objectiu d'introduir als participants en l'àmbit dels esdeveniments, fer-los entendre els aspectes clau i els punts crítics que comporta l'organització d'aquests, establint les bases per a un desenvolupament d'èxit d'un esdeveniment.

Àrea d'Estudi: Direcció d'Empreses, Màrqueting i Comunicació, Oci

Perfil d'accés recomanat
 • Estudiants universitaris o joves professionals

 • Competència lingüística: nivell d'anglès - intermedi (B1-B2)

 

Objectius

 • Entendre la complexitat i la naturalesa de la indústria dels esdeveniments.
 • Diferenciar la tipologia dels esdeveniments i ser capaços de determinar els recursos necessaris per distints tipus d’esdeveniments.
 • Entendre els fonaments de les estratègies de la recaptació de fons i el desenvolupament de campanyes d’èxit.
 • Tenir coneixements sobre els assumptes legals relacionats amb l’organització de diversos tipus d’esdeveniments.
 • Proporcionar les tècniques necessàries per al desenvolupament, gestió i organització dels distints tipus d’esdeveniments.
 • Identificar els principals actors de la indústria dels esdeveniments i ser capaços de seleccionar els socis més adients per l’organització dels distints esdeveniments.
 • Estructurar i desenvolupar la comunicació i el pla de màrqueting relacionats amb l’esdeveniment.
 • Identificar el rol de les tecnologies (mitjans de comunicació social, etc.) i el seu potencial en el desenvolupament d’èxit d’un esdeveniment.
 • Entendre les dinàmiques i la importància del patrocini.
Modalitat

ESTRUCTURA GENERAL

EL SECTOR DELS ESDEVENIMENTS

 • El Sector dels Esdeveniments i les Bases de la seva Gestió
 • Assumptes Legals i Estratègics

LA LOGÍSTICA DELS ESDEVENIMENTS

 • Planificació i Organització d'Esdeveniments
 • Màrqueting i Comunicació d'Esdeveniments
Modalitat 3 setmanas Modalitat 4 setmanas
+PROJECTE FINAL
75 hores lectives 90 hores lectives
08 de Juliol - 25 de Juliol 2024 08 de Juliol - 01 d'Agost 2024
 

Assignatures

ASSIGNATURES

EL SECTOR DELS ESDEVENIMENTS

EL SECTOR DELS ESDEVENIMENTS I LES BASES DE LA SEVA GESTIÓ

 • La realitat actual i les tendències.
 • Tipologia dels esdeveniments i les seves particularitats.
 • Les indústries relacionades amb els esdeveniments i el seu desenvolupament: càtering, allotjament, audiovisuals, transport, etc.

ASSUMPTES LEGALS I ESTRATÈGICS

 • Les estratègies de la recaptació de fons.
 • Negocis a un entorn multicultural.
 • Els assumptes legals en la gestió dels esdeveniments.

LA LOGÍSTICA DELS ESDEVENIMENTS

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS

 • Organitzadors dels esdeveniments: actors.
 • Gestió de les operacions d’esdeveniments: un enfocament integrat.
 • Gestió de projectes.
 • Els esdeveniments i el seu procés de disseny.
 • Gestió dels recursos humans: l’estructura, els voluntaris, etc.
 • Gestió de subcontractació.

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ D'ESDEVENIMENTS

 • Els esdeveniments com una estratègia comunicativa per al negoci.
 • Recursos humans i protocol.
 • Patrocini.
 • Esdeveniments i mitjans de comunicació social.
 • Gestió dels mitjans.
Metodologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%
 

Informació Econòmica

MODALITAT 3 SETMANAS MODALITAT 4 SETMANAS
MATRÍCULA (NO INCLOU ALLOTJAMENT) MATRÍCULA (NO INCLOU ALLOTJAMENT)
2.2262 € 2.881 €
MATRÍCULA + ALLOTJAMENT PENSIÓ COMPLETA MATRÍCULA + ALLOTJAMENT PENSIÓ COMPLETA
3.425 € 4.377 €
 • Descompte per reserva anticipada del 10% pagaments realitzats abans del 15 de maig
Allotjament

Residència Universitària

Àgora BCN Residència Universitària Internacional

Ubicació

A 7 min des del CETT i l'estació de metro

Modalitat 3 setmanes Modalitat 4 setmanes
07 de Juliol 2024 - 26 de Juliol 2024 07 de Juliol 2024 - 02 d'Agost 2024
Pensió completa inclosa 7 dies a la setmana Pensió completa inclosa 7 dies a la setmana
Contacta amb nosaltres

Dubtes?

Contacta amb CETT Barcelona International Programs: