Fotografia de: Estructura del Programa | Gestió d'esdeveniments

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica > Gestió d'esdeveniments >
Estructura del Programa

Estructura del Programa

 

Objectius

 • Entendre la complexitat i la naturalesa de la indústria dels esdeveniments.
 • Diferenciar la tipologia dels esdeveniments i ser capaços de determinar els recursos necessaris per distints tipus d’esdeveniments.
 • Entendre els fonaments de les estratègies de la recaptació de fons i el desenvolupament de campanyes d’èxit.
 • Tenir coneixements sobre els assumptes legals relacionats amb l’organització de diversos tipus d’esdeveniments.
 • Proporcionar les tècniques necessàries per al desenvolupament, gestió i organització dels distints tipus d’esdeveniments.
 • Identificar els principals actors de la indústria dels esdeveniments i ser capaços de seleccionar els socis més adients per l’organització dels distints esdeveniments.
 • Estructurar i desenvolupar la comunicació i el pla de màrqueting relacionats amb l’esdeveniment.
 • Identificar el rol de les tecnologies (mitjans de comunicació social, etc.) i el seu potencial en el desenvolupament d’èxit d’un esdeveniment.
 • Entendre les dinàmiques i la importància del patrocini.
Modalitat

ESTRUCTURA GENERAL

EL SECTOR DELS ESDEVENIMENTS

 • El Sector dels Esdeveniments i les Bases de la seva Gestió
 • Assumptes Legals i Estratègics

LA LOGÍSTICA DELS ESDEVENIMENTS

 • Planificació i Organització d'Esdeveniments
 • Màrqueting i Comunicació d'Esdeveniments
Modalitat 3 setmanas Modalitat 4 setmanas
+PROJECTE FINAL
75 hores lectives 90 hores lectives
04 de Juliol - 21 de Juliol 2022 04 de Juliol - 28 de Juliol 2022