Fotografia de: Pla d'Estudis | Gestió d'esdeveniments

Universitat de Barcelona
Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

 

Assignatures

ASSIGNATURES

EL SECTOR DELS ESDEVENIMENTS

EL SECTOR DELS ESDEVENIMENTS I LES BASES DE LA SEVA GESTIÓ

 • La realitat actual i les tendències.
 • Tipologia dels esdeveniments i les seves particularitats.
 • Les indústries relacionades amb els esdeveniments i el seu desenvolupament: càtering, allotjament, audiovisuals, transport, etc.

ASSUMPTES LEGALS I ESTRATÈGICS

 • Les estratègies de la recaptació de fons.
 • Negocis a un entorn multicultural.
 • Els assumptes legals en la gestió dels esdeveniments.

LA LOGÍSTICA DELS ESDEVENIMENTS

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS

 • Organitzadors dels esdeveniments: actors.
 • Gestió de les operacions d’esdeveniments: un enfocament integrat.
 • Gestió de projectes.
 • Els esdeveniments i el seu procés de disseny.
 • Gestió dels recursos humans: l’estructura, els voluntaris, etc.
 • Gestió de subcontractació.

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ D'ESDEVENIMENTS

 • Els esdeveniments com una estratègia comunicativa per al negoci.
 • Recursos humans i protocol.
 • Patrocini.
 • Esdeveniments i mitjans de comunicació social.
 • Gestió dels mitjans.
Metodologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%