Fotografia de: Pla d'Estudis | Innovació i disseny de serveis i negocis de gastronomia i restaurants

Universitat de Barcelona
Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

Propera convocatòria: 05/07/2021
 

ASSIGNATURES

PERSPECTIVA, INNOVACIÓ I PRODUCTE A LA INDUSTRIA GASTRONÒMICA

EL SECTOR CULINARI-RESTAURANTS, UNA VISIÓ GLOBAL

 • Introducció al sector.
 • Models de negoci.
 • Restaurants.
 • Noves fórmules (Concept Restaurant).

LA INNOVACIÓ AL SECTOR CULINARI-RESTAURANT

 • Noves tendències, innovació en productes i serveis.
 • Desenvolupament d’un projecte innovador.
 • Avaluació de la innovació plantejada.

PRODUCTE I SERVEI

 • Disseny de productes i serveis en el negoci del restaurant.
 • Detalls de la prestació de serveis. El procés de la prestació de serveis en el negoci del restaurant.
 • Nivells i estàndards de qualitat.
 • Gestió d'experiències.

DISSENY D`ESPAIS DE RESTAURANTS I EMPRESES CULINÀRIES

 • Espais per a la restauració.
 • Equips i infraestructures.
 • Tendències de l’ arquitectura i del disseny interior i de mobiliari.

GESTIÓ DELS NEGOCIS CULINARI-RESTAURANTS

EL CONSUMIDOR EN UN ÀMBIT CULINARI-RESTAURANT

 • Identificació de les característiques del consumidor.
 • Anàlisi de la conducta de consum.
 • Nous hàbits de consum.
 • L'experiència del client en diferents tipus de negocis del servei culinari.
 • Factors interns i externs.

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

 • Brand Management.
 • Estratègies d'e-Màrqueting.
 • Gestió de vedes.
 • Revenue Management a restaurants.

L'ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE L'EMPRESA

 • Planificació estratègica, organització i temporalització.
 • Les operacions com a clau estratègica en els negocis de serveis.
 • Gestió del personal.
 • Gestió dels centres d'ingrés i de cost.

ESTUDI DE CASOS:

 • Cerveseria Moritz
 • Food Trucks
 • Fine Dining Restaurants
 • Ephemeral Restaurants
Metedologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%