Fotografia de: Presentació | Màrqueting de serveis: gestió de les vendes

Universitat de Barcelona
Presentació

Presentació

 

El turisme és considerat com una de les indústries principals en la major part dels països. El rol que tenen en l'economia obliga als governs, i especialment a les empreses que operen en activitats relacionades amb el turisme a reconsiderar les estratègies que emprenen per augmentar la seva rendibilitat i el seu benefici. En aquest context, i perquè les empreses mantinguin la seva competitivitat, els programes de Màrqueting i Vendes cada vegada guanyen més importància. Per tant, camps d'estudi com Revenue Management, Comunicació, Màrqueting o Gestió de les Vendes s'han desenvolupat considerablement i avui en dia representen unitats d'operació crucials per les empreses del sector turístic. El programa té la intenció de conduir amb èxit als participants a través dels diferents camins de comercialització que són requerits per la situació actual del mercat. Els instruments i mètodes per analitzar i desenvolupar estratègies se situen al centre de les sessions, amb la fi de proporcionar les eines necessàries per respondre adequadament a les necessitats de cada mercat.

Àrea d'Estudi: Hoteleria

Perfil d'accés recomanat
  • Estudiants universitaris o joves professionals

  • Competènica lingüística: nivell d'anglès - intermedi (B1-B2)