Fotografia de: Màrqueting de serveis: gestió de les vendes | Màrqueting de serveis: gestió de les vendes

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Màrqueting de serveis: gestió de les vendes

Màrqueting de serveis: gestió de les vendes

 

El turisme és considerat com una de les indústries principals en la major part dels països. El rol que tenen en l'economia obliga als governs, i especialment a les empreses que operen en activitats relacionades amb el turisme a reconsiderar les estratègies que emprenen per augmentar la seva rendibilitat i el seu benefici. En aquest context, i perquè les empreses mantinguin la seva competitivitat, els programes de Màrqueting i Vendes cada vegada guanyen més importància. Per tant, camps d'estudi com Revenue Management, Comunicació, Màrqueting o Gestió de les Vendes s'han desenvolupat considerablement i avui en dia representen unitats d'operació crucials per les empreses del sector turístic. El programa té la intenció de conduir amb èxit als participants a través dels diferents camins de comercialització que són requerits per la situació actual del mercat. Els instruments i mètodes per analitzar i desenvolupar estratègies se situen al centre de les sessions, amb la fi de proporcionar les eines necessàries per respondre adequadament a les necessitats de cada mercat.

Àrea d'Estudi: Hoteleria

Perfil d'accés recomanat
 • Estudiants universitaris o joves professionals

 • Competènica lingüística: nivell d'anglès - intermedi (B1-B2)

 
 • Contextualitzar el pla estratègic d’una empresa / un destí.
 • Conèixer i profunditzar en el coneixement dels canals de distribució com una part del màrqueting mix, focalitzant en el comerç al detall.
 • Entendre la situació general de la distribució, familiaritzar-se amb diversos canals de distribució, les seves característiques i tendències actuals; conèixer les tècniques de la implantació del comerç al detall i les tècniques de merchandising.
 • Presentar Internet com eina de Màrqueting per la comercialització dels establiments turístics i la maximització del rendiment i el benefici dels hotels. Adquirir les funcions clau per optimitzar els resultats.
 • Obtenir diferents tècniques de comunicació en el sector turístic.
 • Practicar distintes tècniques comunicatives en el programa dissenyant un pla de comunicació.
 • Introduir als participants els conceptes més bàsics i essencials de les tècniques de Revenue Managemet i formar-los en el desenvolupament del raonament crític aplicant les funcions claus (gestió de la demanda, determinació dels preus i decisions relacionades amb el Màrqueting i les vendes).
Modalitat

ESTRUCTURA GENERAL

Màrqueting de Serveis: de la Estratègia a la Comercialització

 • Màrqueting de Serveis: de l'Estratègia a la Comercialització

Estratègies per Millorar la Fidelitat i les Vendes

 • Estratègies Comunicatives per Atreure i Retenir els Clients
 • Gestió de les Vendes: Com Aconseguir els Millors Resultats
Modalitat 3 setmanas Modalitat 4 setmanas
+PROJECTE FINAL
75 hores lectives 90 hores lectives
08 de Juliol - 25 de Juliol 2024 08 de Juliol - 01 d'Agost 2024
 

ASSIGNATURES

MÀRQUETING DE SERVEIS: DE L'ESTRATÈGIA A LA COMERCIALITZACIÓ

MÀRQUETING DE SERVEIS: DE L'ESTRATÈGIA A LA COMERCIALITZACIÓ

 • Màrqueting de serveis.
 • Estratègia, el pas principal.
 • Màrqueting internacional.
 • Claus en les estratègies de comercialització.
 • Canals de comercialització.
 • Distribució electrònica: decisions estratègiques sobre l’elecció dels canals de distribució adients.
 • Cicle de clients.

ESTRATÈGIES PER MILLORAR LA FIDELITAT I LES VENDES

ESTRATÈGIES COMUNICATIVES PER ATREURE I RETENIR ALS CLIENTS

 • Marca.
 • El valor de la comunicació.
 • Comunicació corporativa.
 • Els canals de la comunicació.
 • Reputació en línia: el paper dels canals de comunicació que influeixen en la fidelitat del client.

GESTIÓ DE LES VENDES: COM ACONSEGUIR ELS MILLORS RESULTATS

 • Introducció a les bases de Revenue Management / Gestió de les vendes.
 • Els indicadors de Revenue Management.
 • Les previsions i la seva importància en la gestió de les vendes.
 • Gestió de la capacitat.
 • Determinació dels preus.
Metodologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%
 

Informació Econòmica

MODALITAT 3 SETMANAS MODALITAT 4 SETMANAS
MATRÍCULA (NO INCLOU ALLOTJAMENT) MATRÍCULA (NO INCLOU ALLOTJAMENT)
2.262 € 2.881 €
MATRÍCULA + ALLOTJAMENT PENSIÓ COMPLETA MATRÍCULA + ALLOTJAMENT PENSIÓ COMPLETA
3.425 € 4.377 €
 • Descompte per reserva anticipada del 10% pagaments realitzats abans del 15 de maig
Allotjament

Residència Universitària

Àgora BCN Residència Universitària Internacional

Ubicació

A 7 min des del CETT i l'estació de metro

Modalitat 3 setmanes Modalitat 4 setmanes
07 de Juliol 2024 - 26 de Juliol 2024 07 de Juliol 2024 - 02 d'Agost 2024
Pensió completa inclosa 7 dies a la setmana Pensió completa inclosa 7 dies a la setmana
Contacte amb nosaltres

Dubtes?

Contacta amb CETT Barcelona International Programs: