Fotografia de: Presentació | Màrqueting de serveis: gestió de les vendes
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica

Màrqueting de serveis: gestió de les vendes

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 3 o 4 setmanes (4/10 ETCS)
1ª edició: del 06/07/2020 fins el 30/07/2020
Idiomes: Anglès
Sol·licita Admissió