Fotografia de: Presentació | Màrqueting de serveis: gestió de les vendes
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Presentació

Presentació

El turisme és considerat com una de les indústries principals en la major part dels països. El rol que tenen en l'economia obliga els governs, i especialment les empreses que operen en activitats relacionades amb el turisme a reconsiderar les estratègies que emprenen per augmentar la seva rendibilitat i el seu benefici. En aquest context, i perquè les empreses mantinguin la seva competitivitat, els programes de Màrqueting i vendes cada vegada guanyen més importància. Per tant, camps d'estudi com Revenue Management, Comunicació, Màrqueting o Gestió de les Vendes s'han desenvolupat considerablement i avui en dia representen unitats d'operació crucials per les empreses del sector turístic. El programa té la intenció de conduir amb èxit als participants a través dels diferents camins de comercialització que són requerits per la situació actual del mercat. Els instruments i mètodes per analitzar i desenvolupar estratègies se situen al centre de les sessions, amb el fi de proporcionar les eines necessàries per respondre adequadament a les necessitats de cada mercat.

Àrea d'Estudi: Hoteleria

Perfil d'accés recomanat
  • Estudiants universitaris o joves professionals

  • Competènica lingüística: nivell d'anglès - intermedi (B1-B2)