Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català

Objectius

Els objectius que persegueix el Màster en Direcció d'Empreses Turístiques són:

A) Posseir una visió global i integral sobre el conjunt de la empresaturística i el seu entorn des de les diferents perspectives de direcció.

B) Implantar mecanismes per a la creació de valor en els serveis turístics i aconseguir la satisfacció i la lleialtat de les persones de l'organització com a fonament de la satisfacció i fidelitat dels susclientes.

C) Explotar el potencial de les noves tecnologies per al màrqueting i la comunicació en turisme, i especialment d'internet com a eina de informació, promoció i facilitació del negoci turístic.

D) Aplicar les eines i tècniques d'organització, comercialització i comunicació vinculades amb l'organització d'esdeveniments d'empreses i destinacions turístiques espanyoles, prioritzant en aquest cas el marketing relacional i experiencial.

E) Implantar els mecanismes adequats per incorporar els requeriments de competitivitat i sostenibilitat en tots aquells àmbits competencials que ho requereixin en l'organitzacions i empreses turístiques, contemplant la perspectiva social i econòmica.