Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

Objectius

Els objectius que persegueix el màster en Direcció d'Empreses Turístiques són:

  • Posseir una visió global i integral sobre el conjunt de la empresa turística i el seu entorn des de les diferents perspectives de direcció.
  • Implantar mecanismes per a la creació de valor en els serveis turístics i aconseguir la satisfacció i la lleialtat de les persones de l'organització com a fonament de la satisfacció i fidelitat dels seus clientes.
  • Adreçar el potencial de les noves tecnologies per al màrqueting i la comunicació en Turisme, i especialment d'internet com a eina de informació, promoció i facilitació del negoci turístic.
  • Aplicar les eines i tècniques d'organització, comercialització i comunicació vinculades amb la creació d'esdeveniments d'empreses i destinacions turístiques espanyoles, prioritzant en aquest cas el màrqueting relacional i experiencial.
  • Implantar els mecanismes adequats per incorporar els requeriments de competitivitat i sostenibilitat en tots aquells àmbits competencials que ho requereixin en l'organitzacions i empreses turístiques, contemplant la perspectiva social i econòmica.