Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà, Català

Perfil d'Accés

A qui va dirigit

Titulacions d’ entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

TITULACIÓ

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

 • Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques

No es requereixen complements

 • Grau en Turisme

 • Diplomatura en Ciències Empresarials

 • Llicenciatura / grau en Economia

 • Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses

 • Llicenciatura / grau en Investigació i Tècniques de Mercat

 • Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars

Es requereixen els complements definits; assignatura pertanyent al Grau en Turisme de l 'EUHT CETT-UB.

 • Llicenciatura / grau en Humanitats

 • Llicenciat/grau en Geografia

 • Qualsevol altra llicenciatura/grau

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 ECTS
 • Gestió Econòmica-Financera en les empreses turístiques 6 ECTS

Total complements: 12 ECTS