Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà, Català

Pla d'Estudis

e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització en línia CRÈDITS
Assignatures Obligatòries 18 ECTS
Direcció de Màrqueting 9
Direcció Econòmica i Financera 6
Direcció Estratègica 3
Optatives d’Especialització 21 ECTS
Gestió d'e-Commerce en els Serveis Turístics 9
Estratègies de Captació i Fidelització de Clients Online 6
Analítica web orientada al ROI en l'e-Commerce 3
Eines clau per a la gestió de la demanda 3
Altres Optatives * 6 ECTS
Pràcticum en "e-Tourism" 6
Metodologia d'Investigació de Mercats 6
Treball Final de Màster 15 ECTS
Treball Final de Màster 15