Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

Pla d'estudis

e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització en Línia CRÈDITS
Assignatures Obligatòries 18 ECTS
Direcció de Màrqueting 9
Direcció Econòmica i Financera 6
Direcció Estratègica 3
Optatives d’Especialització 21 ECTS
Gestió d'e-Commerce en els Serveis Turístics 9
Estratègies de Captació i Fidelització de Clients Online 6
Analítica Web Orientada al ROI en l'e-Commerce 3
Eines Clau per a la Gestió de la Demanda 3
Altres Optatives 6 ECTS
Pràcticum 6
Metodologia d'Investigació de Mercats 6
Treball Final de Màster 15 ECTS
Treball Final de Màster 15