Fotografia de: Pla d'Estudis | Models de negoci digital i innovació

Universitat de Barcelona
Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

 

ASSIGNATURES

Negoci digital i emprenedoria

 • Sistema, companyies i persones: evolució en l'era digital.
 • Estructura de negocis digitals: del model vertical al model de co-creació.
 • Emprenedoria com a model de gestió.
 • Ambients intra-emprenedoria dins de les companyies.
 • Eines de gestió de projectes de emprenedoria digital.
 • Màrqueting digital.
 • Comunicació i habilitats de pitching: l'art d'explicar històries.
 • Ecosistema d'inversió.

Gestió i eines d’innovació

 • Canvi de paradigma: la diferència principal entre evolució i ruptura.
 • Procés de Design Thinking d'influència, la socialització.
 • LEGO Serious Play.
 • Incubadores i acceleradors: com crear un ecosistema d'innovació.
 • Holacracia: estructures i lideratge per a la innovació.
Metodologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%