Fotografia de: Participa al Concurs Fotogràfic de la #trobadacett | CETT
Universitat de Barcelona

Participa al Concurs Fotogràfic de la #trobadacett

27.02.2014
 
Participa al Concurs Fotogràfic de la #trobadacett

En motiu de la  XIV Edició de la Trobada Escola+ Universitat+ Empresa, CETT-UB i l’E3 – Espai Estudiant Empresa organitza un concurs fotogràfic per l’alumnat del CETT i els associats a Alumni CETT usuaris de Facebook, Instagram i Twitter vinculat a la campanya "#TrobadaCETT”.

Per poder participar al concurs s’ha de penjar una fotografia original i creativa a les xarxes socials amb el hashtag #TrobadaCETT i ser seguidor de CETT-UB i CETT Alumni a la xarxa on s’ha compartit la fotografia.

Es sortejarà un dinar per a dues persones a l’Aula Restaurant del CETT entre tots els alumnes i associats a Alumni CETT que participin correctament en el concurs.

BASES LEGALS DEL CONCURS #TROBADACETT

CETT-UB ha organitzat un concurs pels usuaris de Facebook, Instagram i Twitter vinculat a la campanya "#TrobadaCETT”. En aquest concurs es sortejarà un dinar per a dues persones a l’Aula Restaurant del CETT entre tots els alumnes i associats a Alumni CETT que pengin fotografies a les xarxes socials anomenades en aquest paràgraf amb el hashtag #TrobadaCETT i que hagin estat prèviament aprovades per ESTUDIS D’HOTELERIA I TURISME CETT, S.A.

1. Requisits de participació i funcionament: 

Per a participar al concurs, els usuaris hauran de pujar una foto al seu perfil de Facebook, Twitter o Instagram, fer menció de l’etiqueta #TrobadaCETT i ser seguidor de CETT-UB i CETT Alumni a la xarxa on s’ha compartit la fotografia.

2. Dates de participació: 

Concurs Únic: comença el dilluns 3 de març de 2014 a les 9:00 i acaba dimecres 5 de març de 2014 a les 23:59. 

3. Participants: 

Podran participar al concurs totes aquelles persones físiques majors d’edat estudiants del CETT que estiguin matriculats en el curs 2013-2014, que tinguin un codi d’estudiant vigent i Alumni que compleixin els requisits que figuren a les presents bases. No podrà participar al concurs cap treballador de ESTUDIS D’HOTELERIA I TURISME CETT, S.A. ni cap dels seus familiars directes, així com a les altres entitats de GRUP CETT i els treballadors d'empreses prestadores de serveis a ESTUDIS D’HOTELERIA I TURISME CETT, S.A.

4. Premi: 

S’ha establert com a premi un dinar per a dues persones a l’Aula Restaurant del CETT a gaudir fins el 30 de maig del 2014 fent-ne reserva prèvia.

5. Sorteig del premi:

La foto guanyadora serà escollida per un jurat format per membres d’ ESTUDIS D’HOTELERIA I TURISME CETT, S.A. Es valoraran la originalitat i creativitat de la imatge i la seva relació amb la Trobada Escola+Universitat+Empresa. Per a preveure la qualsevol renuncia al premi, també s’extrauran tres participants els quals passaran a ser guanyadors, de manera ordenada, en cas de una possible renuncia dels primers.

6. Celebració del premi:

Hi haurà un únic guanyador que es decidirà el dia posterior de finalització del concurs a l’Espai E3 del CETT a les 12:00.

7. Comunicació, acceptació i entrega del premi

La notificació del premi al guanyador es realitzarà mitjançant una publicació al campus virtual i a les xarxes socials i es contactarà directament amb l’alumne.

El guanyador del premi haurà de manifestar-se expressant l’acceptació o la denegació del premi en un període no superior a 15 dies naturals desprès del dia de la seva publicació via correu electrònic a e3@cett.cat

Un cop rebut el correu del guanyador/a, l’entitat Estudis d’Hoteleria i turisme CETT, SA contactarà i l’informarà via correu del campus per acordar el lloc i la data d’entrega del premi mencionat.

Si desprès de 15 dies naturals al moment de la comunicació, l’alumne, no s’ha manifestat en cap sentit, s’entendrà que l’entitat Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT S.A, podrà tornar a realitzar un nou sorteig o disposarà del premi per qualsevol altre ús o acció. 

Així mateix en el missatge d’acceptació del premi, el guanyador ha d’incloure les següents dades:

Si accepta o no el premi:

Nom i cognoms

Número codi alumne

Número de telèfon

Direcció de correu electrònic

DNI/NIE

8. Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A l’informa que les dades que es facilitin en cas de resultar premiat, són necessàries per a rebre el premi i no seran incloses a cap base de dades ni seran utilitzades per cap altre fi que no s’hagi mencionat a les bases anteriorment.

9. Acceptació de les bases

La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat, en cas contrari, implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A, com a organitzadors, quedaran lliures del compliment de la obligació contreta amb el participant en virtut d’aquest sorteig.

10. Modificació i suspensió del sorteig

Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT SA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig, inclús la seva possible anul•lació o modificació abans de la data d’entrega, sempre que hi hagi una causa justificada, i es compromet a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o l’anul•lació definitiva.


11. Jurisdicció i legislació aplicable

Aquest sorteig es regirà en les seves pròpies bases i les normes legals o reglamentaries que se li apliquin. La legislació aplicable serà la Espanyola. 

Per a qualsevol reclamació que es pugui derivar de la present promoció, les parts acceptaran expressament la submissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Categories
#trobadacett