Fotografia de: La Dra. Maria Abellanet i Meya escollida per formar part del Consell Municipal Turisme i Ciutat | CETT
Universitat de Barcelona

La Dra. Maria Abellanet i Meya escollida per formar part del Consell Municipal Turisme i Ciutat

30.06.2016
 
La Dra. Maria Abellanet i Meya escollida per formar part del Consell Municipal Turisme i Ciutat

Agustí Colom Cabau, regidor d’Empresa i Turisme ha comunicat a la Dra. Maria Abellanet i Meya que será un dels membres del grup de 12 persones que formaran el Consell Municipal de Turisme i Ciutat.El Reglament de funcionament intern del Consell preveu que el Consell compti en la seva composició amb dotze persones expertes a títol individual - professionals, acadèmia, científics i personalitats de reconeguda vàlua dins del sector-. Finalment, el Consell quedarà composat per Maria Abellanet (CETT/ Turisme), Marien André (UB/ Economia), Núria Benach (UB/ Geografia), Joan Callis (Barcelona Guide Bureau), Ernest Cañada (CST/ Sociologia), Angel Diaz (ALS/ Biologia, Gestió empreses, Turisme), Pere Duran (Turisme), Toni Lopez Gai (UB/ Demografia), Saida Palou (UdG/ Antropologia), Maria Segarra (Consultora/ Comerç), Anna Torres (UB/ Turisme), Enric Truño (Consultor/PET 2015).
Les funcions de tots els membres seran:

- Assessorar el govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme des d’una perspectiva transversal. 

- Proposar mesures d’actuació referides al turisme i a garantir la seva sostenibilitat. 

- Col·laborar en la elaboració d'estudis o dictàmens sobre temes propis de l'àmbit sectorial 

- Col·laborar en la elaboració de l'informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona 

- Aportar perspectiva i coneixement des de la seva experiència i especialització 

- Col·laborar en estratègies de prevenció i abordatge de situacions de conflicte 

En definitiva, la missió principal del Consell serà treballar en base a grups monogràfics i comissions temàtiques que ajudin a avançar en l’assessorament del govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme des d’una perspectiva transversal. Així com també, proposar mesures d’actuació referides al turisme i a garantir la seva sostenibilitat; i fibnalment elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’Alcaldia.

Categories
maria abellanet i meya agustí colom consell municipal de turisme i ciutat turisme Barcelona CETT