Fotografia de: Valoració positiva de l'adaptació a la formació online | CETT
Universitat de Barcelona

Valoració positiva de l'adaptació a la formació online

18.05.2020
 
Valoració positiva de l'adaptació a la formació online

El context generat arran de la COVID-19 ha fet que el CETT, des del dia 16 de març i fins que la situació torni a la normalitat, imparteixi la seva formació en format no presencial, amb l’objectiu de preservar la salut i seguretat tant de l’alumnat com de la resta de la comunitat CETT i com també ho han establert les autoritats competents.

La formació online, que es realitza a través del Campus Virtual i les plataformes contractades ad hoc, permet garantir la mínima afectació al compliment dels objectius del curs i del calendari acadèmic. D’altra banda, s’han incrementat els sistemes de reforç dels continguts impartits, així com les accions d’orientació i tutories acadèmiques per als estudiants que ho requereixin.

Balanç positiu de l’adaptació

Des del CETT es valora positivament la seva resposta davant les circumstàncies, així com la seva adaptació a la formació online, mantenint la qualitat de la formació -una qüestió prioritària per al CETT-, que ha estat possible gràcies a tot l’equip del centre, implicat i compromès amb el compliment dels objectius del curs perquè l’alumnat tingui la mínima afectació possible.

Des de l’inici del període de formació online, al Grau de Turisme  s’han dut a terme el 98,75% de les classes i, d’aquestes, el 77,6% han sigut sincròniques. Quant al Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, cal destacar que el 80,95% de les sessions han estat sincròniques, utilitzant les plataformes contractades i, per últim, als Programes de Màsters s’han dut a terme la totalitat de les sessions previstes, el 93% de les quals s’han impartit de forma sincrònica.

En els cicles formatius d’hoteleria, l’alumnat ha realitzat el 100% de les sessions previstes en un calendari especial que es va programar arran de la suspensió de la presencialitat, que va contemplar tant part teòrica com una part de la pràctica. Les sessions amb contingut pràctic, tant del departament de sala com de cuina, s´han realitzat a través de diferents plataformes i, en total, s’han enregistrat 123 sessions, que s’han posat al Campus Virtual, a disposició de l’alumnat. Així mateix, s’han realitzat diferents materials de suport com vídeos, contingut d’ampliació pràctica o receptaris, i s’ha fet el seguiment d’aquestes activitats a través de diferents canals telemàtics, oferint suport a l’alumnat mitjançant el Campus Virtual.

Pel que fa als cicles formatius de turisme, el 67% de les sessions han estat sincròniques i, d’aquestes, un 30% s’han enregistrat i s’ha incorporat al Campus Virtual per tal que l’alumnat les pugui consultar. Les sessions restants són classes asincròniques de realització de treballs i activitats a través del Campus Virtual i altres modalitats, com llibres electrònics, exercicis i activitats o treballs col·laboratius.

D’altra banda, les classes d’idiomes han seguit el seu curs, realitzant totes les sessions previstes, que, en el cas dels cicles d'hoteleria, han estat el 100% de forma sincrònica.

Així doncs, tot i el canvi en el format de la docència, l’assistència a tots els programes ha estat molt alta, igualant la presencial. A més de disposar de tots els materials, tots els estudiants han tingut accés a la interacció amb el docent en temps real, mantenint el contacte que es duu a terme en el format presencial, i han pogut accedir als vídeos de les sessions realitzades.

El centre universitari també ha donat resposta als estudiants que han de dur a terme el lliurament i la defensa dels Treballs Finals de Carrera, així com alternatives per a les sessions pràctiques que contemplen les formacions. Quant als alumnes que realitzaven o tenien previst realitzar pràctiques externes, l’equip de Career Services del CETT i les coordinacions d’estudis analitzen cada cas de manera individual per trobar oportunitats i realitzar-les tan bon punt sigui possible.

Per tal que tot l’alumnat pugui finalitzar els seus estudis amb les mínimes afectacions al calendari previst, el CETT està treballant per realitzar les avaluacions finals en format no presencial, tal com ho requereix la situació actual.

Un model pedagògic únic

El CETT ofereix a l’alumnat un model d’aprenentatge integral que permet impartir una formació de qualitat. El centre universitari aplica un model de formació en el qual l’alumnat és el centre i raó de ser del CETT, que compta amb una comunitat d’estudiants diversa, provinent d’arreu del món, un fet que aporta riquesa i permet l’intercanvi de coneixements dins i fora de les aules.

Davant el fet que l’alumnat està molt avesat a les eines digitals, el CETT integra en la seva formació les tecnologies educatives i les eines virtuals necessàries per un aprenentatge complet, comptant amb el seu propi Campus Virtual, l’ús de tecnologia mòbil i estant en contacte permanent amb entitats i referents del sector.

D’altra banda, la innovació forma part també del model pedagògic del CETT, que integra metodologies d’aprenentatge actives que permeten el treball crític, analític, reflexiu i creatiu a les aules, a més de fomentar l’autonomia, el lideratge i l’emprenedoria entre els estudiants. Un element possible gràcies a l’expertesa i rigor del professorat del centre, format per doctors, professionals acadèmics i professionals en actiu, que garanteixen una formació d’alt rigor.

Alhora, disposa d’un ampli coneixement i contacte amb el sector professional i, mitjançant les seves instal·lacions i serveis, basa la seva proposta en l’aprenentatge pràctic, combinat amb la formació teòrica a les aules.

Categories
Formació COVID19