Open Master Class: Sostenibilitat en el Procés de Creació de Productes Turístics

24.01.2018
Fotografia de: detall | CETT

Una de les claus del desenvolupament socioeconòmic dels territoris amb el turisme com a factor essencial, passa per crear productes turístics sostenibles i innovadors. Així mateix, la qualitat dels productes resulta bàsica per a establir el grau de competitivitat dels diferents destins, tendència que s'ha vist accentuada durant els últims anys per la pròpia evolució de l'activitat turística.


A aquesta ponència coneixerem quines són els principals aspectes i processos de creació de producte i gestió que ha de considerar l'empresa turística d'avui en dia, des d'un punt de vista intern al mode de comunicar i fer-ho arribar al públic final.


Data ponència: Dimecres 24 de gener de 2018

Sala: aules B0.9+B0.10

Hora: de 17.00h a 19.00h


17:00 - 17:15 Benvinguda

·Dra. Elena Ridolfi, Coordinadora del Màster Oficial en Direcció d'Empreses Turístiques, especialitat en “Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat (SGC)” - CETT-UB

·Begoña Fernández Benítez, Responsable assignatura “Disseny de serveis i productes turístics” Màster SGC - CETT-UB


17:15 – 18:45 Ponència

·Professor Dr. Xavier Font, Surrey University (England, United Kingdom)

Co-Director of the International Centre for Responsible Tourism


18:45 – 18:50 Preguntes i comentaris del públic


18:50 – 19:00 Reflexions finals i tancament de l'Open Master Class


Fotografia de: detall | CETT


Per a més informació dirigir-se a elena.ridolfi@cett.cat

Horari: 17:00 - 19:00

Publica un comentari: