Photography from: Procés d'Acreditació dels Màsters Universitaris de l’EUHT CETT-UB | CETT
Universidad de Barcelona
About CETT
About CETT > SIQMAC Integrated Quality and Environment System of CETT >

Procés d'Acreditació dels Màsters Universitaris de l’EUHT CETT-UB

L'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) duu a terme el procés d'acreditació de les titulacions de màster universitari durant el present curs acadèmic 2020-21.

Els Màsters en el procés d’Acreditació són els següents:

Un requisit important és la publicació de l'Autoinforme a fi de que estudiants, professorat, tutors, etc., pugueu fer arribar els vostres comentaris.

Podeu consultar l'Autoinforme en el següent link, i fer-nos arribar els vostres suggeriments a través del següent formulari abans del dia 2 de gener del 2021

Moltes gràcies per la vostra participació !

Comissió d'Avaluació Interna