Photography from: El nou Manual d’estil del CETT, a l’abast de tota la comunitat | CETT
Universidad de Barcelona
Press room > News >

El nou Manual d’estil del CETT, a l’abast de tota la comunitat

07.04.2021
 
El nou Manual d’estil del CETT, a l’abast de tota la comunitat

El CETT llança el seu nou Manual d’estil, un document que recull els criteris d’unificació lingüística i d’estil que volen servir de referència a l’hora de publicar tot allò que es realitza des del centre.

Amb l’elaboració del manual, el CETT vol oferir a tota la comunitat que en forma part, especialment empleats i professorat, un recurs pràctic, senzill i fàcil d’utilitzar amb la voluntat que esdevingui el marc de referència per a tots els textos publicats des del centre i totes les empreses que en formen part. Es tracta, però, de la primera edició d’un document viu, pensat per evolucionar i adaptar-se a noves necessitats que puguin sorgir.

Tenint en compte que el CETT està adscrit a la Universitat de Barcelona, s’ha utilitzat com a text de re­ferència el seu llibre d’estil, el CUB, tot i que s’han adaptat els continguts a la realitat dels estu­dis del CETT.

El document es divideix en dos apartats essencials: el manual d’estil pròpiament dit i un annex, que fa referència al manual d’estil del CETT-UB per a l’elaboració de documents acadèmics, i inclou la normativa APA amb relació a la confecció de cites i referències bibliogràfiques.

El manual d’estil té en compte qüestions gràfiques, de convencions i d’estil, entre les quals cal posar èmfasi en l’ús no sexista del llenguatge, una de les accions que contempla el Pla d’Igualtat del CETT, posat en marxa recentment.

Categories
CETT