Photography from: El CETT presenta la Memòria de Sostenibilitat 2009-10 i 2010-11 | CETT
Universidad de Barcelona
Press room > News >

El CETT presenta la Memòria de Sostenibilitat 2009-10 i 2010-11

28.06.2012
 
El CETT presenta la Memòria de Sostenibilitat 2009-10 i 2010-11
  • El Grup CETT, en compliment del seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), presenta la Memòria de sostenibilitat dels cursos 2009-2010 i 2010-2011 per donar a conèixer els avenços aconseguits. Arran de la voluntat per millorar any rere any les dades recopilades, en aquesta edició s’ha ampliat l’abast de la información respecte a la memòria del curs anterior.


Barcelona, juny de 2012.- Per segon any consecutiu, el CETT publica una memòria de sostenibilitat per donar a conèixer el seu compromís amb la responsabilitat social, amb informació de l’estratègia i iniciatives socials, ambientals i econòmiques que han marcat el seu progrés. La documentació publicada correspon al període comprès entre l’1 d’octubre de 2009 i l’1 d’octubre de 2011, i s’ha elaborat de conformitat amb els principis internacionals establerts per la Guia d’elaboració de memòries de sostenibilitat versió 3.0 (G3) del Global Reporting Initiative. L’abast de la informació i les dades que s’inclouen a la memòria s’han ampliat respecte a la corresponent al curs 2008-2009, incloent l’activitat de CETT Formació, l’Hotel Alimara i d’Àgora BCN Residència Universitària Internacional.


Pel que fa a les dades de l’àmbit social, es presenten les agregades del Grup CETT i les dades ambientals segregades segons l’empresa, per tal de poder-les analitzar en funció de l’activitat realitzada.


Segons Maria Abellanet, directora general del Grup, “per al CETT,  la Memòria és un exercici per satisfer les necessitats d'informació i transparència cap als nostres grups d'interès. És un reflex de les actuacions més rellevants del Grup CETT durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011 i posa de manifest els esforços per millorar, a través d'aquestes activitats, el nostre entorn social i ambiental. La nostra raó de ser s’assenta en la formació i la transmissió del coneixement i a incorporar el compromís social en el sentit més ampli, incloent les activitats per fomentar la cohesió del nostre equip humà i la interrelació entre l’estudiant i l’empresa, fins a iniciatives vinculades a l’activitat del Grup CETT (sector turístic i formació), la participació en accions solidàries o les iniciatives per fomentar l’ús del català.
La memòria de RSE es troba disponible a l’apartat de RSE de la home del CETT i a través de l'enllaç

Categories
RSE CETT