Fotografía de: Procés d'Acreditació dels Màsters Universitaris de l’EUHT CETT-UB | CETT
Universidad de Barcelona

Procés d'Acreditació dels Màsters Universitaris de l’EUHT CETT-UB

L’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme CETT està immersa en un procés d’Acreditació de les seves titulacions de Màster, que té per objectiu evidenciar que les titulacions s’estan desenvolupant segons el presentat en el moment de la seva Verificació i tot el seu seguiment posterior.

Aquest procés té dues fases: en la primera s’elabora un Autoinforme a on es plasma una reflexió interna sobre el funcionament de cada titulació, i una segona en la que un Comitè d’Avaluació Externa (CAE) realitza una visita presencial i desenvolupa audiències als diferents grups d’interès.

Aquesta visita tindrà lloc en un format virtual entre els dies 21 i 22 d’abril de 2021 Si algun membre de la Comunitat Acadèmica vol assistir-hi, hi ha la possibilitat de participar en una audiència oberta, que en aquest cas es por fer utilitzant el correu electrònic qualitat@aqu.cat , però únicament s’acceptaran correus enviats fins el dia 21 d’abril del 2021.