Inici > QUÈ ÉS L'STCB? >

PRESENTACIÓ

L'any 2016, la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB, impulsada pel Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT i la Universitat de Barcelona, va prendre la iniciativa d’organitzar la primera edició de l'Smart Tourism Congress Barcelona (STCB), un congrés internacional focalitzat en un dels àmbits més innovadors del turisme d'avui: l’Smart Tourism.

Podem considerar l’Smart Tourism o turisme intel•ligent com una progressió lògica de l’e-turisme. Gràcies a l'àmplia adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’e-turisme ha estat motor d’innovació en els processos i la gestió del sector i, alhora, generador de canvis en les formes de consumir els serveis. L'adopció generalitzada de les xarxes socials i una creixent tendència a practicar el turisme mòbil, ha impulsat l’aparició de dinàmiques de generació d’informació en quantitats massives, sensible de ser utilitzada per a millorar, tant la qualitat i varietat dels serveis turístics, com l’experiència del consumidor.

Així, en l’àmbit de les destinacions turístiques, les Smart Destinations, transcendeixen l’espai urbà, beneficiant-se dels recursos dedicats a les Smart Cities o ciutats intel•ligents. Són recursos que resulten de gran utilitat per al turisme intel•ligent que pretén millorar l’experiència del turista tot fent més competitives les empreses i les destinacions a través d’una gestió més sostenible i responsable amb l’entorn.

L’Smart tourism és, sens dubte, un pas diferent en l'evolució de les TIC en el sector perquè incideix en el territori així com en la governança compartida entre administració, sector privat i ciutadania. L’Smart Tourism actua en un entorn digital on s'aconsegueixen nous nivells d'intel•ligència dels sistemes turístics. Això s’aconsegueix amb la transformació dels fluxos d’informació i de les formes com es creen, s’intercanvien, es consumeixen i es comparteixen experiències turístiques.

Pel que fa a les empreses, amb l’aparició de les TIC s’han redefinit les formes de gestió i producció, impulsats pel flux de dades massives i els nous sistemes d’informació. A més els nous canals i estratègies de venda i màrqueting (ecommerce), així com nous models de negoci estan impulsant canvis en sectors econòmics tradicionals, com és el cas de l’economia col•laborativa o, també, l’aparició de nous formats gastronòmics.

Des de la perspectiva del consumidor, és a dir, del turista, les TIC han transformat no només la idea del viatge, sinó també del pre-viatge i post-viatge; alhora que, a través dels anomenats wearables o dels nous espais sensorials, han obert un nou camp per a la creació d’experiències turístiques. El turista, constantment connectat, ha esdevingut protagonista principal, redactor i cocreador de la pròpia experiència turística.

Tenint en compte aquesta nova realitat i en coherència amb els objectius de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB de liderar i estimular la recerca, la creació, la difusió i l’intercanvi de coneixement teòric i aplicat en el turisme, s’ha definit, dins d’aquesta, una línea d’investigació dedicada, específicament al fenomen de l’Smart Tourism.

La primera edició de l'Smart Tourism Congress Barcelona va ser el primer projecte sorgit d’aquesta línia d’investigació amb el que es pretenia generar un espai de trobada on, gràcies a la participació de diferents experts internacionals vinculats a la realitat de l’Smart Tourism, s’analitzes aquest fenomen amb profunditat i s’articulessin sinergies capaces de dibuixar el futur del turisme intel•ligent des de totes les perspectives possibles.