Fotografia de: CETT-UB international experience | Grau Universitari de Turisme en anglès

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica > Mobilitat d'estudiants >
CETT-UB international experience

CETT-UB international experience

Propera convocatòria: Setembre 2021
 

Desenvolupa’t internacionalment

El CampusCETT-UB posa a disposició dels seus estudiants l’Oficina de Relacions Internacionals, responsable tant de la gestió de la mobilitat dels estudiants i del professorat, com de l’orientació, assessorament i atenció als estudiants interessats en una experiència internacional.

El CETT-UB compta amb 3 itineraris de mobilitat internacional, un valor afegit professional i una experiència vital:

Programa de mobilitat acadèmica

Programa Erasmus a la Unió Europea, Programa Sicue a l’Estat Espanyol i, a la resta del món, elCETT-UB disposa d’acords específics pels estudiants de grau. El CETT-UB ofereix als seus estudiants l’oportunitat d’estudiar a l’estranger en universitats que, com el CETT-UB, promouen el coneixement, l’excel•lència educativa i la innovació.

 • 165 places.
 • 133 estudiants han participat en programes Incoming al curs 2018-19.
 • 46 convenis internacionals a 23 països de 4 continents.
 • 66 estudiants han participat en programes Outgoing al curs 2018-19.

International Global Program

Els alumnes que hagin finalitzat els estudis tindran l’oportunitat de realitzar una estada pràctica empresarial internacional amb una duració d’entre 6 i 12 mesos en:

 • Empreses turístiques i hoteleres líders i reconegudes per al seu nivell de competitivitat i excel•lència.
 • Projectes turístics solidaris, on participar en plans de cooperació internacional amb ONG per al desenvolupament d’un Turisme responsable i sostenible (10 projectes).
 • Start-ups que inicien la seva activitat, participant en el procés emprenedor i creatiu dels seus projectes.

International Minor Programs

Els cursos de postgrau interdisciplinaris que permeten al graduat aprofundir en un àmbit de coneixement concret vinculat a la seva carrera o explorar altres camps d’especialització que ampliïn el seu currículum en universitats internacionals de prestigi:

 • Victoria University, Melbourne (Austràlia).
 • Grenoble Ecole de Management, Grenoble (França).
 • JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä (Finlàndia).
 • Tecnológico de Monterrey, Monterrey (Mèxic).

Més informació:

Fotografia de: CETT-UB international experience | Grau Universitari de Turisme en anglès