Fotografia de: Duració | Grau Universitari de Turisme en anglès

Universitat de Barcelona
Duració

Duració

Propera convocatòria: Setembre 2021
 

El pla d'estudis del grau de Turisme s'estructura en 4 anys acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Els dos primers cursos acadèmics són de formació bàsica comuna per a la totalitat dels estudiants i els dos restants es dediquen a l'especialitat escollida.

Un grau que s’adapta al teu horari

Al CETT-UB tens la possibilitat d’adaptar la teva vida acadèmica de manera flexible segons el grup en el que et matriculis:

  • Grup 100% en anglès – torn de matí

Grup dirigit a estudiants internacionals i estudiants nacionals amb un alt nivell d’anglès que vulguin continuar desenvolupant les seves habilitats de comunicació en un entorn cultural internacional.

  • Grup 100% en castellà – torn de matí

Grup dirigit a estudiants provinents de països de parla hispana i a estudiants nacionals que volen estudiar en llengua castellana.

  • Grup 100% en català – torn de matí

Grup dirigit a estudiants que volen continuar la seva formació en llengua catalana.

  • Grup en horari intensiu – torn de tarda

Grup dirigit a estudiants que tinguin interès en avançar la seva formació pràctica i/o compaginar els seus estudis amb feina en el sector turístic amb horaris flexibles i metodologies d’aprenentatge innovadores.

Normativa de matriculació

La normativa de permanència estableix que l’alumnat es pot matricular entre un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60 crèdits nous. S'autoritza una matrícula superior a 60 crèdits amb un màxim de 75 crèdits a tots aquells estudiants que no estigui cursant un any de gràcia, tenint en compte que com a màxim 60 poden ser crèdits nous.

Excepcionalment i, quan estigui justificat, la direcció acadèmica del CETT-UB pot autoritzar una matrícula superior a 75 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic (màxim 60 crèdits nous). En aquest cas l'estudiant haurà de presentar una instància escrita. En qualsevol cas, l'estudiant que al inici del curs tingui pendent per finalitzar la carrera un màxim del 10% dels crèdits (24 crèdits), haurà de matricular-los tots i podrà sol•licitar una convocatòria extraordinària d'aquestes assignatures, independentment del semestre en que estigui. Aquesta sol•licitud únicament es pot tramitar en la matriculació d'inici de curs.

Per adquirir la titulació de graduat en Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma satisfactòria la totalitat dels crèdits que componen el pla d'estudis.