Fotografia de: Metodologia i Avaluació | Diploma d'Alta Cuina
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Oferta acadèmica > Diploma d'Alta Cuina > Pla d'estudis >
Metodologia i Avaluació

Metodologia i Avaluació

Metodologia

La metodologia utilitzada en el projecte formatiu serà fonamentalment pràctica i demostrativa. Es duran a terme cates tècniques, tallers d'aplicació i classes demostratives, posant un especial ènfasi en les aportacions derivades del bagatge personal i tècnic dels ponents. Es potenciarà l'autoaprenentatge i la definició de la pròpia personalitat del cuiner.