Fotografia de: Pla d'estudis | Diploma de Pastisseria Gastronòmica CETT-UB

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis
Pla d'estudis

Pla d'estudis

 

COM ÉS LA METODOLOGIA D'AQUEST CURS DE PASTISSERIA DEL CETT-UB?

El Diploma de Pastisseria Gastronòmica del CETT-UB es fonamenta en classes teòrico-pràctiques, sessions online asíncrones (que podràs fer quan vulguis) i classes 100 % pràctiques presencials a les instal·lacions del CETT-UB.

La metodologia d’aprenentatge d’aquest diploma es complementa en els següents eixos:

Flexibilitat per a preparar-te per assistir a les classes pràctiques, on consolidaràs els coneixements amb la teòrica pedagògica del learning by doing.

Eines digitals innovadores amb el constant suport i seguiment personalitzat per part dels docents.

Visites a obradors especialitzats.

**Pràctiques convalidables ** en empreses del sector, que complementaran l'assoliment dels objectius.

AVALUACIÓ

L’avaluació serà continua i pràctica, igual que la resta de classes. Hauràs de demostrar en una sessió presencial a les instal·lacions del CETT, els coneixements i habilitats adquirides. El seguiment de cada alumne per part dels docents permet personalitzar la seva valoració, i ens assegurem que s'assoleixen les competències proposades. Hauràs de demostrar en una sessió presencial a les instal·lacions del CETT, els coneixements i habilitats adquirides.

MÒDUL 1 – FONAMENTS DE LA PASTISSERIA MODERNA (5 ECTS)

 • Aprofundirem en els fonaments de la pastisseria, estudiant les principals característiques dels ingredients de la cuina dolça tan organolèptiques, com les químiques i funcionals.
 • Treballarem les eines que ens permeten interpretar fórmules químiques, els instruments bàsics per començar a formular les teves pròpies receptes, així com identificar i calcular el seu valor nutritiu.
 • Aprendrem les principals tècniques de Belles Arts per a la seva aplicació en pastisseria així com les claus del procés creatiu, amb l'objectiu que puguis desenvolupar de manera autònoma les teves pròpies creacions.

MÒDUL 2 – ELABORACIONS I TÈCNIQUES APLICADES (13 ECTS)

 • Aprendrem a organitzar, identificar i realitzar de manera autònoma les principals elaboracions de la pastisseria clàssica i moderna aplicant metodologies actualitzades.
 • Treballarem les principals tècniques per a la seva aplicació tant en un obrador com en la partida de postres.
 • Es realitzaran elaboracions de principi a fi tenint en compte els acabats i les decoracions finals.
 • Durant aquest mòdul veurem les següents elaboracions: textures cremoses, bescuits, masses arenoses: fons de pastís i pastes de te, pasta choux, masses fullades / laminades, masses fermentades dolces, masses fullades fermentades, conserves de fruita i cremes untables, caramel i merengues, xocolata: temperat i tècniques de treball, semifreds i elaboracions gelades

MÒDUL 3 – PASTISSERIA DE RESTAURANT (4 ECTS)

 • T’ensenyarem totes les eines necessàries per a crear i/o desenvolupar postres de restaurant.
 • Treballarem les tècniques pròpies de la pastisseria de restaurant i aprofundirem en la importància de l'emplatat.
 • Posarem en pràctica la creació i execució de postres.
 • Aprofundirem en dues elaboracions dolces cada vegada més presents en les postres de restaurant com són les prepostres i els petits fours.

MÒDUL 4 - CAMPS D’ESPECIALITZACIÓ (5 ECTS)

 • Estudiaràs els coneixements bàsics de pastisseria diversos camps d'especialització.
 • Tindràs una visió actual de la cuina dolça, sessions de xocolata i bomboneria, sucre artístic, innovació i pastisseria de substitució que doni resposta a la tendència, restriccions i noves preferències alimentàries del segle XXI amb la pastisseria vegana.

MÒDUL 5 – PRACTICUM (8 ECTS)

 • Faràs les pràctiques de pastisseria, ja sigui d'obrador o de restaurant. Amb elles es pretén afermar els coneixements adquirits durant el curs.
 • Tindràs l'oportunitat de gaudir d'una experiència laboral en una empresa de reconegut prestigi.

DURADA

 • Horari: Dimecres i dijous 16.00 a 20.00 h.
 • Total: 194 hores pràctiques
  390 hores de treball dirigit
 • 35 Crèdits Europeus.

Al finalitzar aquest programa, obtindràs la següent titulació*:

Diploma d'Extensió Universitària en Pastisseria Gastronòmica

(*) Per accedir a aquesta formació, no és necessari que l'alumne tingui una titulació universitària prèvia.