Fotografia de: Introducció |  Gestió Turística de les Destinacions Urbanes
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Introducció
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

Introducció

En l’especialització en Gestió Turística de les Destinacions Urbanes del Màster Oficial d’Innovació en la Gestió Turística del CETT-UB aprendràs a optimitzar l’experiència turística de qualsevol ciutat aplicant les últimes tècniques de gestió i planificació del territori des d’una perspectiva innovadora, sostenible i adaptada a les necessitats del nou viatger.

L’èxit d’una destinació turística urbana requereix molt més que la posada en valor del seu patrimoni. La coordinació dels seus fluxos i mobilitat turística, la creació de nous productes, la gestió eficient d’esdeveniments, congressos i reunions, el disseny d’itineraris urbans específics, la gestió de la seguretat pública o la mediació en conflictes de convivència entre el turista i el ciutadà, són alguns dels reptes que els professionals del turisme d’avui en dia han de resoldre amb estratègia, responsabilitat i respecte per la ciutadania. Aquest màster t’ensenya com dimensionar la capacitat turística d’una destinació per anticipar i planificar accions que fomentin un turisme sostenible i com crear experiències turístiques innovadores i competitives que s’adaptin a les tendències dels turistes actuals.

Descobreix de quina manera ciutats com Londres, Nova York o Rio de Janeiro s'han convertit en smart cities i com aportar noves propostes creatives que contribueixin a transformar les ciutats en destinacions turístiques més atractives!