Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Introducció

El turisme, la cultura i l'oci combinats adequadament es convertiran en una de les principals activitats econòmiques del nostre futur immediat. El turisme cultural està destinat a convertir-se en un punt de trobada immillorable entre l'àmbit turístic i el cultural, i també entre el sector privat i el sector públic.

Aquesta nova realitat social i empresarial, pel que fa al patrimoni natural i cultural en l'àmbit del turisme i l'oci, planteja la conveniència d'obrir vies d'especialització dels professionals del sector, dirigides a proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb garanties les noves exigències de l'activitat turística. En concret, destaca la necessitat de formació d'un nou tipus d'especialista: el mediador didàctic del patrimoni.

La seva funció principal consistirà a implicar els agents turístics amb els agents del món del patrimoni i de la cultura amb la finalitat de satisfer les seves necessitats i reforçar la seva cooperació. Aquest paper primordial de vincular el turisme i la cultura com una nova activitat clau de l'oci del segle XXI, col·loca els mediadors en un lloc privilegiat com a actors bàsics per desenvolupar aquesta funció d'interrelació entre ambdós sectors. Els mediadors, per tant, podran realitzar la seva activitat dins empreses i organitzacions públiques i privades, tant a l'àmbit cultural com al turístic.