Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 4757 €

Introducció

El Turisme, la Cultura i l'Oci combinats adequadament es convertiran en una de les principals activitats econòmiques del nostre futur immediat. El Turisme cultural està destinat a convertir-se en un punt de trobada immillorable entre l'àmbit turístic i el cultural, i també entre el sector privat i el sector públic.

Aquesta nova realitat social i empresarial, pel que fa al Patrimoni natural i cultural en l'àmbit del Turisme i l'Oci, planteja la conveniència d'obrir vies d'especialització dels professionals del sector, dirigides a proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar amb garanties les noves exigències de l'activitat turística. En concret, destaca la necessitat de formació d'un nou tipus d'especialista: el mediador didàctic del Patrimoni.

La seva funció principal consistirà a implicar els agents turístics amb els agents del món del Patrimoni i de la Cultura amb la finalitat de satisfer les seves necessitats i reforçar la seva cooperació. Aquest paper primordial de vincular el Turisme i la Cultura com una nova activitat clau de l'Oci del segle XXI, col·loca els mediadors en un lloc privilegiat com a actors bàsics per desenvolupar aquesta funció d'interrelació entre ambdós sectors. Els mediadors, per tant, podran realitzar la seva activitat dins empreses i organitzacions públiques i privades, tant a l'àmbit cultural com al turístic.