Fotografia de: Preinscripcions i admissions | Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Preinscripcions i admissions

Preinscripcions i admissions

Batxillerat, Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior de la Generalitat de Catalunya pera majors de 19 anys, titulacióde Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la mateixa família professional.