Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

CF
Modalitat: Presencial
Durada: 2 cursos (2.000h)
Horari: / Tarda
Idiomes: Castellà, Català

Continguts

El CETT imparteix aquest cicle amb l’objectiu de formar els futurs professionals del sector dels viatges i la gestió d’esdeveniments des d’una perspectiva professional actual, on la innovació i les noves tecnologies són un element clau.

Els canvis en els hàbits de compra dels viatges durant els darrers anys ha fet que el sector precisi de professionals amb competències tecnològiques i comercials, imprescindibles per garantir la qualitat i la satisfacció de la clientela. El CETT, a través de la formació que proporciona el cicle de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments, incorpora, a part de la visió més comercial i de gestió dels viatges, tots els aspectes relacionats amb la creació i la programació de viatges combinats, on es desenvolupen les competències operatives i de gestió necessàries per a la seva planificació. Així mateix, l’alumnat es forma en la gestió d’esdeveniments, i es posa especial èmfasi en les relacions públiques i la gestió organitzativa, punts clau per garantir l’èxit.

A més de la titulació oficial del cicle formatiu, al CETT, a través d’un itinerari personalitzat, l’alumnat també pot rebre uns coneixements d’especialització que, sumats a la formació pràctica pròpia, a les pràctiques de formació en centres de treball, i al Projecte Final de la formació, li permeten obtenir el Diploma CETT d’Especialitat. Aquesta especialització ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprofundir en aspectes propis del títol, que el capaciten per a perfils professionals específics.

Les pràctiques en el sector que s’inclouen en el programa formatiu són un nexe d’unió ideal amb el món laboral i permeten a l’alumnat tenir una experiència prèvia abans d’incorporar-se a les empreses i institucions turístiques.

Pla d'estudis

CURS

MODULS

FORMACIÓ EN

CENTRES DE TREBALL

1

 

· Estructura del Mercat Turístic

99h

PRÀCTIQUES EN LES EMPRESES

D’APLICACIÓ PRÒPIES

PRÀCTIQUES EN EN EL SECTOR

MÓN LABORAL

· Destinacions Turístiques

88h

· Venta de Serveis Turístics

103h

· Gestió del Departament de Pisos

165h

· UF5 en Anglès:


          Wedding Planner

33h

· Recursos Turístics

120h

· Gestió de Productes Turístics

99h

· Direcció d'Entitats de Intermediació Turística

20h

· Anglès

· Segona Llengua Extrangera (Francès)

· Formació i Orientació Laboral

66h

66h

99h

· Tecnologies de la Informació*

66h

2

· Destinacions Turístiques

77h

· UF 5 en Francès: 

          Destinations Touristiques Francophones


33h

· Venta de Serveis Turístics*

95h

· Protocol y Relacions Públiques

132h

· Recursos Turístics

· Direcció d'Entitats d'Intermediació Turística

· Màrqueting Turístic

45h

112h

99h

· Anglès

66h

· Segona llengua estrangera (Francès)

66h

· Empresa i iniciativa emprenedora

66h

· Projecte d'Agència de Viatges 

i Gestió d'Esdeveniments


66h  

* Mòduls propis del CETT-UB

TOTAL HORES: 2.000 h (1.650 h de mòduls teòrics i pràctics.

+ 350h de formació en centres de treball).