Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

CF
Modalitat: Presencial
Durada: 2 cursos (2.000h)
Idiomes: Castellà, Català

Continguts

Pla d'estudis

El CETT imparteix aquest cicle amb l’objectiu de formar els futurs professionals del sector dels viatges i la gestió d’esdeveniments des d’una perspectiva professional actual, on la innovació i les noves tecnologies són un element clau.

Els canvis en els hàbits de compra dels viatges durant els darrers anys ha fet que el sector precisi de professionals amb competències tecnològiques i comercials, imprescindibles per garantir la qualitat i la satisfacció de la clientela. El CETT, a través de la formació que proporciona el cicle de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments, incorpora, a part de la visió més comercial i de gestió dels viatges, tots els aspectes relacionats amb la creació i la programació de viatges combinats, on es desenvolupen les competències operatives i de gestió necessàries per a la seva planificació. Així mateix, l’alumnat es forma en la gestió d’esdeveniments, i es posa especial èmfasi en les relacions públiques i la gestió organitzativa, punts clau per garantir l’èxit.

A més de la titulació oficial del cicle formatiu, al CETT, a través d’un itinerari personalitzat, l’alumnat també pot rebre uns coneixements d’especialització que, sumats a la formació pràctica pròpia, a les pràctiques de formació en centres de treball, i al Projecte Final de la formació, li permeten obtenir el Diploma CETT d’Especialitat. Aquesta especialització ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprofundir en aspectes propis del títol, que el capaciten per a perfils professionals específics.

Les **PRÀCTIQUES **en el sector (FCT) que s’inclouen en el programa formatiu són un nexe d’unió ideal amb el món laboral i permeten a l’alumnat tenir una experiència prèvia abans d’incorporar-se a les empreses i institucions turístiques.

Pla d'estudis

CURS

MODULS

FORMACIO EN

CENTRES DE TREBALL

1

 

· Estructura del mercat turístic

99h

PRÀCTIQUES EN LES EMPRESES

D’APLICACIÓ PRÒPIES

PRÀCTIQUES EN EN EL SECTOR

MÓN LABORAL

· Recepció i reserves

198h

· UF 5 en anglès: Customer Service

33h

· Gestió del departament de pisos

165h

· UF5 en francés

 

· Operations d’accueil et d’hébergement

33h

· Direcció d’allotjaments turístics

66h

· Anglès

66h

· Segona llengua estrangera (Francès)

66h

· Formació i orientació laboral

99h

· Tecnologies de la Informació *

66h

2

 

· Protocol i relacions públiques

132h

· Màrqueting turístic

99h

· Comercialització d’esdeveniments

66h

· Direcció d’allotjaments turístics

198h

· Recursos humans en l’allotjament

66h

· Anglès

66h

· Segona llengua estrangera (Francès)

66h

· Empresa i iniciativa emprenedora

66h

· Projecte de Gestió d’Allotjament Turístic

66h

* Mòduls propis del CETT

TOTAL HORES: 2.000 h (1.650 h de mòduls teòrics i pràctics

+ 350 h de formació en centres de treball).