Fotografia de: Formació pràctica | Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Formació pràctica

Formació pràctica

Els cicles formatius de l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT-UB responen a una metodologia d’ensenyament actual i personalitzada, centrada en la vessant pràctica, on juguen un rol fonamental les Aules Tècniques i les Empreses Pròpies d’Aplicació Pràctica del Grup CETT.

Les aules tècniques

Aula Recepció - Aula Amadeus - Aules d’Informàtica

El centre disposa de diferents aules tècniques especialitzades. Compten amb el software de gestió administrativa de referència del sector turístic i hoteler, de manera que permeten que s’hi desenvolupi una formació especialitzada i de rigorosa actualitat per a cada cicle formatiu.

**

Les empreses pròpies d'aplicació de l'aprenentatge

Les empreses d’aplicació pràctica formen part del Grup CETT i tenen un funcionament autònom. Al mateix temps, són entorns de treball en què l’alumnat adquireix una experiència real i pot aplicar i enriquir els coneixements teòrics i pràctics, amb el suport dels professionals, ja que aquests participen de forma activa en la formació i realitzen una funció pedagògica molt important com a tutors.

Hotel Alimara: Permet als estudiants de Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics participar en l’operativa i la gestió d’un hotel de quatre estrelles a Barcelona, en els departaments de Recepció, Comercial, Pisos, Administració, Reserves, Convencions i Congressos.

CETT Consultors: Consultoria especialitzada en Turisme i Hoteleria formada per professionals del Grup CETT on es porten a terme projectes per a empreses i institucions, i tasques d’investigació on pot participar l’alumnat.

Àgora BCN Residència Universitària Internacional: Permet als estudiants participar en l’operativa i la gestió d’un model d’empresa d’allotjament en expansió.