Fotografia de: Preinscripcions i admissions | Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Preinscripcions i admissions

Preinscripcions i admissions

Batxillerat, Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior de la Generalitat de Catalunya pera majors de 19 anys, titulació de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la mateixa família professional.