Fotografia de: Model pedagògic | Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Model pedagògic
Propera convocatòria: Setembre 2021

Model pedagògic

Model pedagògic propi

Oferim un sistema de formació singular fonamentat en una metodologia integral, on el desenvolupamentpersonal i professional és l’eix principal a partir del qual es capacita l’alumnat amb els coneixements i les competències necessàries. La formació, l’orientació i el seguiment personalitzat de l’alumnat, possibilita que l’estudiant i futur professional encaixi a la perfecció amb el perfil de sortida desitjat. Es potencia el talent i s’insisteix en el desenvolupament i la millora de les competències transversals, com ara el treball en equip, l’autonomia, la resolució de problemes, la iniciativa i la responsabilitat.