Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turistics

CF
Modalitat: Presencial
Durada: 2 cursos (2.000h)
Idiomes: Castellà, Català

Formació pràctica

La formació pràctica, el nostre tret diferencial

Els cicles formatius de l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT responen a una metodologia d’ensenyament actual i personalitzada, centrada en la vessant pràctica, on juguen un rol fonamental les Aules Tècniques i les Empreses Pròpies d’Aplicació Pràctica del Grup CETT.

LES AULES TÈCNIQUES

Aula Recepció - Aula Amadeus - Aules d’Informàtica

El centre disposa de diferents aules tècniques especialitzades. Compten amb el software de gestió administrativa de referència del sector turístic i hoteler, de manera que permeten que s’hi desenvolupi una formació especialitzada i de rigorosa actualitat per a cada cicle formatiu.

LES EMPRESES PRÒPIES D’APLICACIÓ PRÀCTICA DE L’APRENENTATGE

Les Empreses d’Aplicació Pràctica formen part del Grup CETT i tenen un funcionament autònom. Al mateix temps, són entorns de treball en què l’alumnat adquireix una experiència real i pot aplicar i enriquir els coneixements teòrics i pràctics, amb el suport dels professionals, ja que aquests participen de forma activa en la formació i realitzen una funció pedagògica molt important com a tutors.

Hotel Alimara: Permet als estudiants de Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics participar en l’operativa i la gestió d’un hotel de quatre estrelles a Barcelona, en els departaments de Recepció, Comercial, Pisos, Administració, Reserves, Convencions i Congressos.

Viatges Century: Agència de viatges on, a més d’aplicar les tècniques pròpies operatives i de gestió, l’alumnat pot participar en la creació de nous productes i desenvolupar la seva capacitat d’iniciativa en aspectes comercials i vinculats a les tecnologies de la informació.

CETT Consultors: Consultoria especialitzada en turisme i hoteleria formada per professionals del CETT on es porten a terme projectes per a empreses i institucions, i tasques d’investigació on pot participar l’alumnat.

ÀGORA BCN Residència Universitària Internacional: Permet als estudiants participar en l’operativa i la gestió d’un model d’empresa d’allotjament en expansió.