Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turistics

CF
Modalitat: Presencial
Durada: 2 cursos (2.000h)
Horari: / Tarda
Idiomes: Castellà, Català

Introducció

El CETT-UB imparteix aquest cicle amb l’objectiu de formar els futurs professionals del sector hoteler en els aspectes operatius i de gestió de les diferents àrees dels establiments d’allotjament, com ara la recepció i el servei d’atenció al client, la supervisió i gestió del departament de pisos, la comercialització i venda dels productes i serveis que s’ofereixen, la gestió i coordinació dels esdeveniments, o la gestió operativa global.

L’equip docent del cicle de Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics el forma professorat especialitzat en el sector turístic i responsables de l’Hotel Alimara, empresa pròpia d’aplicació pràctica. El fet que els responsables de l’Hotel participin directament a les aules, fa que l’alumnat rebi un coneixement molt proper i real sobre el món de l’Hoteleria.

A més de la titulació oficial del cicle formatiu, al CETT-UB, a través d’un itinerari personalitzat, l’alumnat també pot rebre uns coneixements d’especialització que, sumats a la formació pràctica pròpia, a les pràctiques de formació en centres de treball, i al Projecte Final de la formació, li permeten obtenir el Diploma CETT-UB d’Especialitat. Aquesta especialització ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprofundir en aspectes propis del títol, que el capaciten per a perfils professionals específics.

Les pràctiques en el sector que s’inclouen en el programa formatiu són un nexe d’unió ideal amb el món laboral i permeten a l’alumnat tenir una experiència prèvia abans d’incorporar-s’hi.

L’alumnat realitza un període de pràctiques a l’Hotel Alimara, com a pas previ a les pràctiques en el sector. Això li permet adquirir habilitats i desenvolupar actituds que li permetran treure més profit de les pràctiques posteriors en les empreses del sector hoteler. L’elecció de l’àrea on es realitzen les pràctiques la fa el mateix alumnat, segons les seves preferències personals, fet que garanteix que pugui gaudir d’una formació orientada a les seves expectatives professionals.