Fotografia de: L'aportació del turisme gastronòmic als 17 objetius de desenvolupament sostenible | CETT
Universitat de Barcelona

L'aportació del turisme gastronòmic als 17 objetius de desenvolupament sostenible

21.02.2020
 
L'aportació del turisme gastronòmic als 17 objetius de desenvolupament sostenible
La sostenibilitat és un element indiscutible en el desplegament de qualsevol tipologia de turisme. Tant la seva dimensió mediambiental, com l'econòmica i la sociocultural, han d'equilibrar-se per aconseguir que el desenvolupament present no comprometi en cap cas el desenvolupament futur. Aquest és el compromís a què van arribar 150 països al 2015, tot definint per al seu abast els 17 objectius de desenvolupament sostenible que, juntament amb les 169 metes establertes, constitueixen l'anomenada agenda 2030. Davant d'aquesta realitat, les destinacions estan àvides de trobar recursos i elements que les ajudi a evolucionar en el pla turístic d'una manera sostenible.
En aquest sentit, el foment del turisme gastronòmic en una destinació, entès com aquell conjunt d'activitats que facilita el turista conèixer, experimentar, comprar i degustar la gastronomia d'un territori, sembla ser un element que afavoreix la gestió turística sostenible. Aquesta va ser una de les conclusions a què es va arribar en el seminari organitzat pel CETT a Casa Vicens, en el marc de el Màster d'Innovació en la Gestió Turística, en què diversos experts van debatre, precisament, sobre l'aportació del turisme gastronòmic a l'acompliment de els 17 objectius de desenvolupament sostenible.
Segons els experts, el turisme gastronòmic contribueix a les tres dimensions de la sostenibilitat turística: la mediambiental, l'econòmica i la sociocultural. Destacant algunes de les seves principals aportacions, cal dir que la posada en valor de productes locals afavoreix el manteniment de determinats cultius tot beneficiant la biodiversitat d'un territori, a més d'ajudar a la conservació de determinats paisatges.
També el turisme gastronòmic, en el seu desplegament, incorpora sectors fins al moment no considerats per la indústria turística. El sector primari, els productors i els elaboradors de productes alimentaris, juguen un paper fonamental en les propostes relacionades amb el turisme culinari. D'aquesta manera, un major nombre d'agents de la destinació es poden veure beneficiats per la riquesa que genera l'activitat turística i, en conseqüència, augmentar l'impacte econòmic. Dins de l'àmbit econòmic, els experts també van destacar que el turisme gastronòmic afavoreix la desestacionalització de la demanda i, per tant, impulsa la creació d'ocupació turística estable.
Un altre aspecte que cal destacar és la seva aportació al manteniment i conservació d'alguns oficis tradicionals vinculats a la producció i elaboració de productes alimentaris. El turisme gastronòmic està sent, en alguns països, un element indispensable en el desenvolupament econòmic de determinades zones rurals. Finalment, resulta indubtable l'aportació del turisme gastronòmic a la conservació de el patrimoni cultural, contribuint a la supervivència de productes locals, tradicions, oficis i històries vinculades amb la gastronomia del territori. Aquest model incorpora com a elements de gran valor turístic no només productes i elaboracions locals (elements més tangibles), sinó també tots aquells elements immaterials que afavoreixen la creació d'un relat gastronòmic de la destinació (història, tradicions, festes, ...).
Aquesta realitat no fa més que confirmar que el sector turístic, per a ser sostenible, s'ha de desenvolupar buscant l'equilibri entre la dimensió mediambiental, l'econòmica, i com no, la sociocultural. Davant d'aquest repte, doncs, el turisme gastronòmic pot contribuir positivament a l'assoliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, ja sigui millorant l'impacte econòmic de l'activitat turística i desestacionalitzant la demanda, com afavorint la conservació del patrimoni cultural culinari d'un territori. Com preparar-te per afrontar aquest repte? A través del nostre Màster en Gastronomia Sostenible o el Màster en Turisme Responsable i Sostenible.
Emma Pla Rusca
Directora Màster Universitari d'Innovació en la Gestió Turística CETT-UB
Coordinadora de l'especialitat Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic