Fotografia de: Necessitem crear si no podem gestionar? | CETT
Universitat de Barcelona

Necessitem crear si no podem gestionar?

13.12.2013
 
Necessitem crear si no podem gestionar?
Durant l'últim terç del segle XX, el turisme a Espanya i Europa, va passar a ser una forma d’oci elitista a una d'oci massiu vinculat a altres classes socials menys elevades. En aquest context, el turisme va aparèixer des del principi associat a l'economia, mentre que el turisme denominat cultural va ser una faceta més de la cultura mercantilitzada. Per aquestes raons, les destinacions turístiques, van necessitar adaptar gradualment els seus equipaments culturals, perquè la seva capacitat d'acolliment pogués fer front a una demanda creixent tant del turisme exterior com del naixent del turisme intercultural interior.
D'altra banda, la necessitat d'interpretar el patrimoni i el territori es va veure impulsada de mica en mica pel desenvolupament d'un turisme de masses més actiu que completava el sol i platja amb el turisme cultural. Una de les formes de plasmar aquest interès va ser amb el desenvolupament d'equipaments destinats al turisme com els museus.

Així i tot, actualment per a moltes persones que dediquen el seu temps lliure a l'oci i a la cultura, els museus són massa grans, massa “avorrits”; i no és pel simple fet que no els interessi la cultura sinó que simplement volen utilitzar el seu temps lliure d'una forma lúdica, creativa, original, molt allunyada dels conceptes tradicionals de museu. 

D'aquesta forma, a les zones turístiques d'Europa van sorgir iniciatives molt diverses per cobrir aquestes necessitats, però ho van fer de forma espontània i de vegades caòtica. En conseqüència, avui dia el nostre territori està plegat d'equipaments culturals de diversa índole que malgrat que van néixer amb un interès turístic i per satisfer aquestes expectatives, actualment no responen a elles. 

Una bona adequació a la demanda, així com, una correcta gestió i planificació, són les bases per respondre a tot això; ara són imprescindibles professionals que sàpiguen quins són les necessitats que cal cobrir per poder activar de nou aquests equipaments i convertir-los en rendibles.

Fruit d'aquestes reflexions ens preguntem: Necessitem crear si no podem gestionar?, és per aquest motiu que en el mòdul online que impartirà CETT eLearning de El patrimoni turístic i el seu model de gestió,  s'introdueixen conceptes clau per a una bona gestió dels equipaments turístico-patrimonials oferint una visió completa des de la creació fins a la seva execució, treballant des del disseny de plans, programes i projectes que incideixin en la transformació i millora dels equipaments culturals d'ús turístic fins a l'elaboració i avaluació de processos, estratègies i tècniques adequant-les a la gestió dels seus visitants.

Més informació cettlearning@cett.cat
Categories
cett elearning