Fotografia de: Metodologia i Avaluació | Diploma de Xef Professional
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i Avaluació

Metodologia i Avaluació

El Diploma en Xef Professional del CETT-UB s’imparteix presencialment a les instal•lacions del CETT-UB i aplica una metodologia d'aprenentatge 100% vivencial. Els elements destacats de la metodologia del Diploma en Xef Professional són els següents:

  • Aula de cuina: L'aula de cuina simula una cuina real equipada amb instruments d'última tendència i amb capacitat per elaborar creacions gastronòmiques i pastisseres complexes. Aquest espai es pot utilitzar també com a aula d'autoaprenentatge i pràctica cuinaria.

  • Flipped Learning: A les classes teòriques s'utilitza la metodologia d'aprenentatge flipped learning o aprenentatge invertit. Aquesta tècnica consisteix a preparar els materials digitals abans d'assistir a classe, perquè, un cop a l'aula, l'aprenentatge es consolidi mitjançant el plantejament de dubtes, debats i interaccions amb el professor.

  • Dos professors: Durant les classes d'alt rendiment es treballa amb dos professors: el professor que condueix la classe i el professor que supervisa les creacions dels alumnes.

  • Grups reduïts i multidisciplinaris: Els grups de treball tenen un màxim de 16 alumnes i es constitueixen amb estudiants de perfils complementaris per aconseguir millors elaboracions culinàries.

  • Restaurant Pop-up: Al llarg del curs l'alumne aplica els coneixements adquirits en un Restaurant Pop-up, un projecte culinari en què es testegen les habilitats apreses durant les classes teòriques en un entorn real.

  • Agenda gastronòmica: Paral•lelament a les classes, els alumnes participen en un calendari d'esdeveniments culinaris que inclou visites a entitats i negocis del sector gastronòmic, així com l'assistència a xerrades d'experts reconeguts.

Avaluació

L'avaluació del Diploma en Xef Professional del CETT-UB és contínua. Al llarg del curs es realitzen diverses activitats avaluatives (individuals o en grup) que es corresponen amb les temàtiques de cada mòdul. Cada activitat constitueix un percentatge sobre la nota final del mòdul.

Les habilitats pràctiques tenen un pes especial sobre la nota final, ja que demostren l'evolució de l'estudiant com a xef. No obstant això, s'avaluen també les competències i habilitats complementàries no estrictament relacionades amb la cuina (coneixements teòrics, treball en equip, capacitat d'innovació, etc.).