Fotografia de: Programa | Diploma de Xef Professional
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Programa

Programa

El curs té una durada total de 1500 hores, de les quals 660 són de classes d'aplicació a les aules tècniques del CETT.

Les assignatures del programa són:

 1. Bases de cuina
 2. Bases de pastisseria
 3. Cuina d'evolució
 4. Cuines del món
 5. Salut i gastronomia
 6. Mètodes i tècniques innovadores a la cuina
 7. Bar&WIne
 8. Gestió de negocis de restauració
 9. Innovació i disseny en negocis de restauració

Els continguts s'estructuren en els segúents mòduls:

Mòdul I: Gastronomia i Tècnica Culinària (18 crèdits)

 • Tècniques de Cuina Bàsiques
 • Tècniques de Pastisseria Bàsiques
 • Cuines del Món I
 • Introducció al Vi, la Cervesa i Altres Begudes: Bar&Wine I
 • Salut i Gastronomia I
 • Introducció a la Gestió de Cuina

Mòdul II: Procés i Tecnologia Culinària (16 crèdits)

 • Perfeccionament de les Tècniques de Cuina I
 • Perfeccionament de les Tècniques de Pastisseria I
 • Cuines del Món II
 • Introducció als Mètodes i Tècniques Innovadores a la Cuina
 • Introducció al Vi, la Cervesa i Altres Begudes: Bar&Wine II
 • Salut i Gastronomia II
 • Introducció a la Innovació i Diseny de Negocis de Restauració
 • Gestió de Negocis de Restauració i de Cuina I

Mòdul III: Gestió i Innovació Culinària i de Restauració (16 crèdits)

 • Mètodes i Tècniques Innovadores a la Cuina. Cuina d'Avantguarda
 • Perfeccionament de les Tècniques de Cuina II
 • Perfeccionament de les Tècniques de Pastisseria II
 • Cuines del Món III
 • Salut i Gastronomia III
 • Introducció al Vi, la Cervesa i Altres Begudes. Bar&Wine III
 • Eines d'Innovació i Disseny de Negocis de Restauració
 • Gestió de Negocis de Restauració i de Cuina II

Pràcticum (10 crèdits)

El DEU Xef Professional inclou la realització de 250 hores de pràctiques obligatòries, que es realitzaran en establiments de primer nivell a través del nostre departament de Career Services, que disposa d'ofertes de pràctiques en l'àmbit nacional i l'internacional.

Per realitzar les pràctiques disposes de dues alternatives segons la teva disponibilitat horària:

 • Compaginar les classes amb pràctiques fora de l'horari lectiu (divendres i caps de setmana o matins)
 • Si no pots compaginar classes i pràctiques, pots fer-les de forma compactada un cop finalitzades les classes i en un període de temps concret.