Fotografia de: Pla d'Estudis | Gestió esportiva: aproximació a la emprenedoria en el negoci de l’esport

Universitat de Barcelona
Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

 

ASSIGNATURES

ESPORT, SOCIETAT I EMPRENEDORIA

ESPORT I SOCIETAT

 • Estil de vida: interrelació de les tendències socials amb l’esport:

  o Esport en la vida quotidiana.

  o La pràctica de l'esport com un estil de vida: subcultures i tendències.

  o Noves activitats i híbrids esportives.

 • Mapa conceptual per a un emprenedor principiant en el sector esportiu.

 • Organitzacions esportives internacionals i nacionals.

GESTIÓ DELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

 • L'organització d'esdeveniments esportius populars i d'alta competició.
 • Els Jocs Olímpics: el valor per una ciutat: abans i després. Cas Barcelona.
 • El món del motor: competicions nacionals i internacionals i la seva rendibilitat. Cas Fórmula 1, Circuit de Barcelona-Catalunya.
 • La ciutat com seu esportiva: estadis, parcs, carrers principals, ports, platges, etc.

GESTIÓ DE LES EMPRESES ESPORTIVES

ELS MODELS DEL NEGOCI EN EL SECTOR ESPORTIU

 • Models de negoci esportiu:

  o Esport no professional

  o Esport professional

  o Esport + salut

  o Esport + oci

GESTIÓ DELS CLUBS ESPORTIUS

 • Gestió d'un Club Esportiu.
 • La tipologia i els models de gestió.
 • Club Social vs. Club Comercial.
 • Club esportiu en les escoles i les universitats.
 • Rendibilitat vs. Elitisme.
 • Relació entre les tendències socials i la innovació constant.
 • Gestió dels clubs professionals.
 • Esports com a espectacle.
 • Gestió dels espectacles d'alt rendiment.
 • Recaptació de fons i patrocini.
 • Potencial dels negocis.

TURISME ESPORTIU

 • "El Mar i la Muntanya": destí esportiu i d'aventura.
 • País com a marca.
 • Certificació del turisme esportiu a Catalunya: municipis, estacions nàutiques i d'esquí.
 • Nous models de negoci.
Metodologia

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge aplicada en aquest curs, consisteix en diversos elements claus que permeten aconseguir simultàniament tots els objectius esmentats. La metodologia consisteix en:

 1. Classes teòriques que transfereixen coneixement bàsic i específic. La participació a classe és crucial perquè els estudiants adquireixin el coneixement necessari i les habilitats contemplades en el programa.
 2. Estudis de cas reflecteixen els continguts com a ajuda a l'estudiant posant en pràctica els continguts teòrics.
 3. Activitats complementàries com visites que facin costat als estudiants a una major comprensió i implementin els continguts proporcionats pel programa. En cas de programa de modalitat de quatre setmanes: Durant una setmana addicional opcional els estudiants hauran de desenvolupar un Projecte Final treballant en petits grups on es reforçaran les seves habilitats d'autogestió, responsabilitat, lideratge i treball en equip i s'obtindrà un coneixement pràctic a través d'un estudi metòdic i profund del tema triat. Durant aquest procés els estudiants seran guiats per tutors i hauran de presentar i defensar el projecte en l'últim dia del curs.
Avaluació

L'avaluació del programa es durà a terme revisant el treball i la participació dels estudiants durant el programa. Els participants són avaluats de manera constant durant les classes magistrals a través dels casos pràctics a desenvolupar i defensar. L'assistència a classe i a les activitats professionals és obligatòria.

En cas de programa de modalitat de 3 setmanes:

L'avaluació contínua representa un 60% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), mentre que l'avaluació de l'examen final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 3 SETMANES %
Avaluació contínua 60%
Examen Final 40%

En cas de programa de modalitat de 4 setmanes:

L'avaluació contínua representarà un 40% (síntesi de lectures, estudis de casos, observacions i tallers pràctics), l'avaluació de l'examen final un 20% i la qualificació per a la Presentació del Projecte final un 40% de la nota general del programa.

MODALITAT 4 SETMANES %
Avaluació contínua 40%
Examen Final 20%
Projecte Final 40%