Postgrau en Revenue Management i Màrqueting Digital

M
Modalitat: Online
Durada: 1 curs (30 ECTS)
Propera convocatòria: 14/10/2019
Idiomes: Castellà

Metodologia i avaluació

Metodologia

La realització d'aquest curs es desenvolupa a través de la metodologia d'educació en línia. Amb aquest tipus de formació els estudiants son els protagonistes del seu procés d'aprenentatge.

Així mateix, la formació en línia té una major flexibilització horària que permet adaptar l'aprenentatge a les necessitats específiques de cada participant, respectant sempre el calendari de planificació del curs. El campus virtual és l'espai principal en què els estudiants posaran en pràctica el seu aprenentatge. Durant el postgrau els estudiants compten amb el seguiment personalitzat i suport constant del equipl docent. A més, el docent és el responsable de guiar els estudiants, ajudant-los a avançar en el seu aprenentatge, garantint un seguiment i aprofitament màxim del curs.

Aquesta metodologia permet a l'alumnat millorar de forma progressiva en l'aprenentatge i capacitar-se per a esdevenir un professional que doni resposta als reptes actuals de la professió i del sector turístic. La formació consta d’una part conceptual, que es combina amb la part pràctica i aplicada per donar resposta als reptes presents del sector turístic.

Avaluació

L'avaluació es contínua. Aquesta avaluació es basa en el treball de l’alumnat per avançar en cada un dels temes, capacitant-se dels coneixements i les habilitats necessàries mitjançant la realització d'activitats d'aprofundiment i d’estudi de casos.