Postgrau en Revenue Management i Màrqueting Digital

M
Modalitat: Online
Durada: 1 curs (30 ECTS)
Propera convocatòria: 14/10/2019
Idiomes: Castellà

Objectius

  • Identificar les principals estratègies de Revenue Management.
  • Gestionar Organitzar i desenvolupar les pautes claus per al bon funcionament de la rendibilitat del departament de Revenue dels establiments turístics.
  • Seleccionar amb criteri les eines que permetin maximitzar els ingressos en els establiments d'allotjament turístic, aplicant adequadament les principals tècniques de venda i de distribució.
  • Identificar les principals eines d'administració i gestió d'ingressos en establiments turístics, aplicant amb criteri els programes informàtics més adequats atenent a la tipologia de l'establiment d'allotjament turístic.
  • Seleccionar els canals de distribució en línia més idonis per a una correcta optimització dels ingressos.
  • Reconèixer la importància de la reputació en línia i capacitar-se per la seva gestió.
  • Comprendre l'entorn del màrqueting digital en l'empresa.
  • Capacitar per desenvolupar un Pla de Màrqueting Digital orientat als objectius de l'empresa, utilitzen les eines pròpies del màrqueting en línia com les xarxes socials i la publicitat en els buscadors, entre d'altres, aplicant les eines per a la supervisió, control i anàlisis òptim dels resultats.s de màrqueting digital.