Postgrau en Revenue Management i Màrqueting Digital

M
Modalitat: Online
Durada: 1 curs (30 ECTS)
Propera convocatòria: 14/10/2019
Idiomes: Castellà

Titulación oficial

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau: REVENUE MANAGEMENT I MÀRQUETING DIGITAL (30 crèdits)

Mòdul/s del Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau:

  • Mòdul I: Fonaments del Revenue Management (5 crèdits).
  • Mòdul II: Aplicació de Tècniques del Revenue Management (10 crèdits).
  • Mòdul III: Màrqueting Digital (15 crèdits).

(*) Per obtenir el títol de Postgrau en Revenue Management i Màrqueting Digital de la Universitat de Barcelona, és requisit indispensable estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte, arquitecte tècnic o una titulació universitària equivalent. En el cas de no posseir cap d'aquests títols, un cop superat el curs, s'obtindrà la titulació de Diploma d'Extensió Universitària en Revenue Management, també de la Universitat de Barcelona.