Fotografia de: Continguts | Tècnic en Cuina-Gastronomia i Serveis de Restauració
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Continguts
Propera convocatòria: Setembre 2021

Continguts

El model del CETT té com a base l’experiència d’una formació conjunta en les especialitats de Cuina i Restauració. Aquesta visió permet capacitar els futurs professionals de manera completa i polivalent per al sector de la restauració. Els cicles de Tècnic en Cuina-Gastronomia i Serveis de Restauració, impartits de forma integrada en un programa de tres anys, confereixen una visió profunda d’ambdues àrees, cuina i restaurant, i contribueixen a l’adquisició de competències professionals clau, centrades en l’execució de les operacions de producció culinària, el servei d’elaboracions i begudes, l’atenció a la clientela, la gestió departamental i la comercialització dels serveis sota el protocol de qualitat establert. L’alumnat, amb un itinerari personalitzat, podrà escollir l’especialitat de Cuina-Gastronomia o la de Serveis de Restauració.

  • Primer Curs: L’alumnat es posa en contacte amb la professió i s’inicia en les operatives pròpies de la cuina i dels serveis de restauració; adquireix nous coneixements sobre productes, tècniques culinàries i de servei, i els aplica de manera continuada a la pràctica, de manera que assumeix funcions i tasques d’iniciació de Cuina i serveis de Restauració.

  • Segon Curs: Es consoliden els coneixements genèrics, així com les habilitats adquirides durant el primer curs. L’alumnat aprofundeix en les tècniques professionals específiques i en els processos de planificació i gestió de cada departament, en funció dels paràmetres empresarials, de servei i de qualitat, i assumeix d’aquesta manera funcions de més responsabilitat. L’alumnat tria l’especialitat, i s’introdueix en l’itinerari de Cuina-Gastronomia i/o de Serveis de Restauració.

  • Tercer Curs: L’alumnat orienta el seu futur professional cap a l’especialització de Cuina-Gastronomia o Serveis de Restauració. La formació pràctica li permet assumir rols diferents, com a cap de cuina o cap de restaurant, coordinant i supervisant l’equip de treball, planificant les activitats i els recursos propis de la gestió global de restaurants, i assolint les competències pròpies del perfil professional.