Fotografia de: Informació econòmica | Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Informació econòmica
Propera convocatòria: Setembre 2021

Informació econòmica

MatrículaPreu*Preu Total**
795€5.082,5€ 5.877,5€

*Pagament únic sense incloure matrícula

**El material no s'inclou al preu del curs (ganivets, uniformes, laboratori). Quota de menjador no s'inclou.